ARBETSMARKNAD: REKORDMÅNGA JOBBTILLFÄLLEN VÄNTAS - MANPOWER

2021-09-15 08:22:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svenska arbetsgivare tror på en kraftigt ökad arbetskraftsefterfrågan under hösten.

Det visar bemanningsföretaget Manpowers Arbetsmarknadsbarometer.

"Sysselsättningstrenden ligger på hela +25 procent för det fjärde kvartalet 2021, den starkaste prognosen i Arbetsmarknadsbarometerns historia. Hotell- och restaurang är den bransch där sysselsättningen förväntas öka överlägset mest med en prognos på hela +53 procent", skriver Manpower som genomfört denna undersökning i 18 år.

Prognosen är 12 procentenheter starkare än föregående kvartal, då sysselsättningstrenden låg på +13 procent. Under motsvarande period i fjol förväntade sig arbetsgivare inte någon jobbtillväxt överhuvudtaget med en nollprognos.

"Det här pekar på en återhämtning för svensk arbetsmarknad", framhåller Mikael Jansson, vd på Manpower, i en kommentar.

Samtliga branscher i Sverige lämnar positiva jobbprognoser, och främst är det arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen som tror på en jobbtillväxtboom med en sysselsättningstrenden på hela +53 procent. Det kan jämföras med -58 procent som lägst under fjolåret.

"Utmaningen för arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen är nu att få tag på personal med rätt kompetens och erfarenhet. En del av de som förlorade jobbet efter pandemin har nu gått vidare till andra yrken eller studier, vilket gör det svårt att möta det skriande behovet på arbetskraft", säger Mikael Jansson.

Därtill lämnar arbetsgivare i samtliga svenska regioner optimistiska jobbprognoser inför det fjärde kvartalet. Mest optimistiska är arbetsgivarna i Stockholm-Uppsalaregionen.

"Även om arbetsgivare i hela landet tror på ökad jobbtillväxt så ser vi samtidigt en mismatch mellan den kompetens som efterfrågas och den kompetens som finns att tillgå", säger Mikael Jansson.Direkt-SE