Aktier Affärsvärldens portfölj Avkastningsportföljen har tagit in två nya aktier: AQ Group och Danske Bank.

Avkastningsportföljen skriver att den jagar värde bland kursförlorare och då har fokus hamnat på verkstadsunderleverantören AQ som nu har en värdering motsvarande ett p/e-tal kring 11,5.

”I våra ögon är det en alldeles för låg värdering på ett välskött bolag med tillfälliga problem. När den goda underliggande lönsamheten hamnar i fokus lär aktien lyfta. Avkastningsportföljen tar position”, heter det.

Affärsvärlden har även gjort förändringar i Småbolagsportföljen. Vinsten i MRG, eller MR Green, tas hem efter budet och förlusten i Qliro realiseras i och med att samtliga aktier i detta bolag har sålts.

”Anledningen till att vi kastar in handduken är att vi har allt svårare att se att den ursprungliga värderingspotential som Affärsvärlden såg i de tre olika ingående delarna kan materialiseras i närtid”, heter det om Qliro.

Tre nya aktier tar plats: Kopparbergs Bryggeri, Aspire Global (gambling) samt Rovio (finskt gamingbolag).

”Aspire Global växer snabbt, har en stor spridning av intäkterna via sina två affärsben och sitter dessutom på en stor förvärvskassa, närmare 1 miljard kronor inklusive obligationen. Bolaget har vuxit helt organiskt men kanske väntar förvärv framöver. Aktien är billigast i leverantörssektorn och definitivt köpvärd på ev/ebit 9 och 8 på 2018p och 2019p”, motiveras inköpet av Aspire.