AQ GROUP: RÖRELSERESULTATET BLEV 113 MLN KR 4 KV (125)

2022-02-17 08:04:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget AQ Group redovisar ett rörelseresultat på 113 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (125). Resultatet per aktie uppgick till 4:76 kronor (5:03).

Nettoomsättningen uppgick till 1.498 miljoner kronor (1.256).

Nettoresultatet blev 87 miljoner kronor (93), medan resultatet före skatt uppgick till 110 miljoner kronor (111).

En utdelning om 3:33 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (0).Direkt-SE