AQ GROUP: RÖRELSERESULTAT 123 MLN KR 3 KV (94)

2022-10-20 08:02:39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget AQ Group redovisar ett rörelseresultat om 123 miljoner kronor (94) för det tredje kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt var 100 miljoner kronor (76).

Nettoomsättningen uppgick till 1.711 miljoner kronor (1.306).Direkt-SE