AQ GROUP: EJ NÖJDA MED RESULTATMARGINAL 3 KV ENL VD

2022-10-20 08:09:57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget AQ Groups resultatmarginal i det tredje kvartalet uppgick till 7,1 procent (6,9), vilket bolaget inte är nöjda med.

Det skriver vd James Ahrgren i delårsrapporten.

"Om vi skall ha råd med vår starka organiska tillväxt krävs en marginal på 8 procent. Vi sitter fortsatt i tuffa förhandlingar med våra fordonskunder för att få kompensation för kostnadsökningar för råmaterial, energi och transporter. Dessa förhandlingar är långt gångna och jag är övertygad om att vi kommer nå i mål under fjärde kvartalet", framhåller AQ Group-chefen.

Under det tredje kvartalet har AQ Group fortsatt att öka sin kapacitet, exempelvis har bolaget levererat sina första batterisystem från Bulgarien och AQ Group har 500 nya operatörer i fabriken i Litauen som levererar kablage till elektrifierade tunga fordon såsom lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.

"Många talar om en framtida recession inom industrin. AQ är ett litet bolag med liten marknadsandel relativt den totala marknaden för kontraktstillverkning. Vi tänker fortsätta växa och ta marknadsandelar även om efterfrågan inom något av våra marknadssegment plötsligt skulle vika", skriver James Ahrgren.

Vad gäller materialbrister så är situationen förbättrad inom AQ Groups kablagebolag. Däremot har bolaget fortsatt svårt att köpa processorer till dess affärsområden elskåp och systemprodukter.

"Ledtiderna på dessa komponenter är långa och påverkar vår förmåga att leverera allt som våra kunder vill ha. Vi har fortsatt en backlog inom dessa två affärsområden", skriver vd James Ahrgren.Direkt-SE