APAC: Bokslutskommuniké 2021/2022 i sammandrag

2022-07-14 07:30:00

Finansiella nyckeltal 2022-04-01 — 2022-06-30:
Nettoomsättning: -
Rörelseresultat: -703
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,16 SEK
Nettokassa: 11 217

2021-07-01— 2022-06-30:
Nettoomsättning: -
Rörelseresultat: - 3 882
Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,51 SEK
Nettokassa: 11 217

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Aligro Planet Acquisition Company AB (”APAC” eller ”Bolaget”) har under perioden fortsatt arbetet med att analysera och utvärdera ett flertal intressanta potentiella förvärvsobjekt.

FRAMTIDSUTSIKTER
APACs verksamhet består uteslutande av att identifiera, utvärdera och förvärva ett målbolag. Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden.

För fullständig bokslutskommuniké, se bilaga.

MFN