Gazproms huvudkontor i S:t Petersburg.

Fonder AP-fonderna har fortsatt att investera miljarder i världens största fossilbolag, verksamma inom kol, olja och gas, även efter att de nya reglerna som innebär att AP-fonderna ska förvalta pensionsmedlen på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling trädde i kraft. Det skriver miljöorganisationen Greenpeace på sin hemsida.

”Greenpeace granskning visar att AP-fondernas sammanlagda ägande i de 200 största fossilbolagen faktiskt har ökat med 2,3 miljarder sedan årsskiftet. Stick i stäv med de nya reglerna”, skriver Greenpeace.

AP-2 lanserade ett ESG-index, som ska ha tydligare fokus på hållbarhet, men enligt Greenpeace granskning investerar AP-fonderna i 64 av de 100 största olje- och gasbolagen i världen.

”De statliga Första-Fjärde AP-fonderna investerar miljardbelopp i flera av de absolut största fossilbolagen i världen vars själva verksamhet utgör det enskilt största hotet mot att världen ska nå klimatmålen. Första-Fjärde AP-fondernas stora innehav i dessa bolag är inte förenligt med vare sig Parisavtalet, riksdagens mål om en hållbar finansmarknad, Sveriges miljömål eller de nya reglerna för AP-fonderna som slår fast att särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas”, framkommer vidare.

Enligt undersökningen investerar Första-Fjärde AP-fonderna i ryska fossila bränslebolag som Gazprom, Lukoil och Novatek, amerikanska fossilbolag såsom Exxon Mobil och Chevron, liksom andra fossiljättar så som BP, Petro China och Shell. AP2-4 har även innehav i svenska Lundin Petroleum till ett värde av nära en miljard kr.

Greenpeace menar att regeringen kommer behöva skärpa reglerna ytterligare för att säkerställa att klimatskadliga investeringar upphör, om inte fonderna omgående fasar ut ”sitt massiva fossila innehav”.