Antalet obetalda sms-lån skenar

Publicerad 2012-08-28 13:05

Högen med obetalda sms-lån växer igen hos Kronofogden. Nu ska Finansinspektionen (FI) ta över ansvaret för att granska sms-låneföretagen.

Det ska rensa ut oseriösa aktörer.

Från 2006 ökade antalet ärenden som gäller obetalda sms-lån, med en klar överrepresentation av unga vuxna. Våren 2010 förändrades det och antalet ansökningar minskade kraftigt, en trend som höll i sig och förstärktes under första halvåret 2011.

Men andra halvåret 2011 började antalet obetalda lån öka igen.

– Det är oerhört oroväckande. Siffrorna är ”all time high” nu. Framför allt är det kreditprövningen som brister, säger Janne Åkerlund hos Kronofogden.

Han har gått igenom omkring 600 anmälningar och konstaterar att 32 procent av de som fått lån redan hade betalningsanmärkningar eller var restförda för skulder hos Kronofogden. Bland ungdomarna var den siffran hela 70 procent.

– Och det var inte bara en eller två betalningsanmärkningar utan flera.

Finansmarknadsminister Peter Norman säger att regeringen stramat upp regelverket för sms-lån fler gånger.

– Men vad vi gör nu i budgeten är att sms-låneföretagen ska komma in under Finansinspektionens (FI) tillsyn.

Då kan FI också ha sanktionsmöjligheter mot de här bolagen och då hoppas vi kunna rensa litet i den här floran och göra den litet mer rumsren, säger han till TT.

– Förslaget läggs i budgeten nu, men jag kan inte svara på när det kommer att träda i kraft. Men det här är ett stort steg jämfört med i dag när sms-lånebolagen ligger under Konsumentverkets tillsyn, säger han.