Anoto uppåt efter avtal med systemleverantör

Publicerad 2007-11-20 17:16

Anoto har tecknat ett avtal med en ledande systemleverantör, vilken uppger inte bolaget. Kontraktet är ett licensavtal för att utveckla nya typer av tjänster baserade på Anotos koncept.

– Vi har uttalat att ett av målen för första kvartalet var att etablera kommersiellt samarbete, av samma dignitet som Hitachi, med en ledande systemleverantör. Detta är nu uppfyllt. Företaget är världsledande inom ett flertal industri- och IT-segment.