Anoto stämmer privatperson i USA

Publicerad 2007-11-20 16:42

Anoto har stämt en privatperson som är bosatt i USA. I stämningen gör Anoto gällande att personen ifråga har använt sitt patent till att på ett otillbörligt sätt ingripa i Anotos affärsrelationer.

Anoto begär också att domstolen ska fastställa att Anoto inte gör intrång i patentet samt att patentet är ogiltigt.

Efter att Anoto lämnat in stämningen lämnade personen ifråga in en handling till domstolen som kan uppfattas som en avsi