ANOTO: SER ÖVER ALTERNATIV FÖR KNOWLEDGE AI INKL EV FÖRSÄLJNING

2022-07-26 08:46:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Anoto Group har beslutat att undersöka strategiska alternativ, inklusive försäljning av majoritetsandelen i Anotos till 85 procent ägda dotterbolag för utbildning, Knowledge AI, för att både resa kapital för bolagets verksamhet och tillföra Knowledge AI nödvändigt tillväxtkapital.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Med tillväxten av Livescribes verksamhet efter en framgångsrik lansering av pennan Echo II, och potentialen med Samsung Displays skärmpennor, behöver Anoto ett större rörelsekapital för att nå verklig framgång", skriver styrelseordförande Jörgen Durban i pressmeddelandet, och menar att det mest effektiva sättet att attrahera mer kapital till Anoto är att sälja delar av eller hela Anotos innehav i Knowledge AI.Direkt-SE