ANOTO: RÖRELSERESULTATET BLEV -10 MLN KR 1 KV

2022-05-18 08:12:38

STOCKHOLM (Direkt) Anoto, som tillverkar digitala läspennor, redovisar ett rörelseresultat på -10 miljoner kronor (-10) för det första kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 18 miljoner kronor (16).

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 91 procent (70).

"Efterfrågan är mycket större än vad vi för närvarande kan producera. Vi har därför inte kunnat utnyttja våra nya distributionskanaler fullt ut. Som ett resultat av detta har vi inte heller börjat sälja pennor till Amazon, som per den 31 mars i år fortfarande var vår största distributör. Vi arbetar vidare med europeiska distributörer för att stärka vår europeiska distribution genom Amazon Europe. Vi arbetar även med en japansk partner för att återintroducer Livescribes produkter på den japanska marknaden", skriver Anoto i sin delårsrapport.Direkt-SE