Anoto omstrukturerar

Publicerad 2007-11-20 11:08

IT-bolaget Anoto omstrukturerar sin verksamhet. Det innebär bland annat att dotterbolaget Anoto AB överlåter hela sin verksamhet till ett nytt bolag som får namnet Anoto AB och även tillföras annan verksamhet från koncernen.

Det nya bolaget är helägt av Anotokoncernen. I samband med omstruktureringen kommer all personal och samtliga avtal, skyldigheter och rättigheter att överlåtas till det nya bolaget.

Omstruktureringen beräknas ge koncernen en finansiell intäkt under 2005 på 65-70 miljoner kronor.

(TT)