ANOTO: NETTORESULTAT 2,8 MLN KR 1 KV (2,6), FSG -22% (OMS)

2021-05-31 07:05:23

(Omsändning: skickades första gången på fredagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Anoto, som tillverkar digitala läspennor, redovisar ett resultat efter skatt på 2,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (2,6).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Rörelseresultatet ökade till -10,3 miljoner kronor (-17,6).

Bruttomarginalen ökade till 70 procent (47).

Nettoomsättningen sjönk med 22 procent till 16,4 miljoner kronor (21).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10,9 miljoner kronor (20).

Anoto genomförde under kvartalet en riktad nyemission som tillförde bolaget 18,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen tecknades av Rothesay Limited.

Flytten av produktionsanläggningen till Mexico bidrog till "störningar i produkternas tillgänglighet", vilket fick en negativ intäktspåverkan, uppger bolaget.

"Vi förväntar oss tillväxt under andra och tredje kvartalet i år till dess att produktionskapaciteten håller jämna steg med den växande efterfrågan", uppger bolaget i delårsrapporten.Direkt-SE