ANOTO: FI SKA UTREDA OM BROTT MOT VISSA REDOVISNINGSREGLER

2022-11-24 12:35:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen (FI) ska undersöka om Anoto har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.

Det framgår av FI:s hemsida.

Undersökningen gäller mer specifikt huruvida Anoto överträtt bestämmelserna i Europaparlamentets förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, samt mot årsredovisningslagen när det gäller värdering och upplysningar om goodwill och fordringar på koncernföretag.Direkt-SE