Rapport (Uppdaterad) E-handelsbolaget Boozts aktie handlades vid lunchtid ned över 20 procent i spåren av den svaga rapport som släpptes på tisdagsmorgonen. Senare på eftermiddag dämpades fallet något.

Boozt redovisar ett resultat efter skatt på -22,7 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018 (-12,4).

Bruttoresultatet blev 229 miljoner kr (178) vilket gav en bruttomarginal på 36,6 procent (38,8).

Rörelseresultatet blev -28,8 miljoner kr (-11,8) och det justerade rörelseresultatet landade -25,0 miljoner kr (-12,5).

Nettoomsättningen uppgick till 625 miljoner kr (455), en ökning med totalt 37 procent. I konstant valuta var ökning 31 procent.

Sänker marginalprognos för helåret

Boozt sänker sin prognos för den justerade rörelsemarginalen till 1,5-2,0 för helåret 2018.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Den tidigare bedömningen var att marginalen skulle förbättras något från 2,4 procent.

”Orsaken är det dåliga resultatet från den fysiska Beauty by Boozt-butiken i Köpenhamn och den lägre bruttomarginalen till följd av den hårda prispressen på marknaden”, skriver bolaget.

Under årets nio första månader uppgick den justerade rörelsemarginalen till 0,3 procent. Under tredje kvartalet enskilt var den -4,0 procent efter ett justerat rörelseresultat om -25 miljoner kr för perioden.

”För att försäkra oss om en sund lagernivå påverkades även vårt resultat under tredje kvartalet av ökade marknadsföringsinsatser vilket ledde till att bruttomarginalen pressades”, skriver bolagets vd Hermann Haraldsson i rapporten.

”Rörelseresultatets negativa utveckling under kvartalet drevs av att förlusterna i den nya fysiska Beauty by boozt butiken i Köpenhamn blev större än förväntat och den lägre bruttomarginalen, vilket endast delvis uppvägdes av hävstångseffekten i nyckeltalen för andelen rörelsekostnader”, skriver han vidare.

Boozt behåller samtidigt sin prognos om en nettoomsättningstillväxt på över 36 procent för helåret 2018. Utfallet under de tre första kvartalet ligger på 37,8 procent.

Vd spår fortsatt marginalpress

Den fysiska butiken i Köpenhamn och höga lagernivåer i marknaden kommer att försätta att pressa Boozts lönsamhet in i 2019.

Det sade e-handlarens vd Hermann Haraldsson på onsdagens rapportpresentation.

Precis som alla andra klädhandlare har Boozt känt av den varma sommaren som utraderade de för klädhandeln så viktiga övergångarna mellan säsongerna och sänkte efterfrågan.

”Det finns mycket varor i marknaden och vi måste följa prissättningen på övriga marknaden”, sa Hermann Haraldsson som förväntar sig att marginalpressen till följd av ökade kampanjkostnader kommer att följa med in i det första kvartalet 2019.

Bolagets finanschef Allan Junge-Jensen konstaterade samtidigt att det inte är hållbara nivåer på bruttomarginalerna i branschen just nu och han förväntar sig att de kommer att normaliseras under den andra halvan av 2019.

Det andra sänket i Boozts lönsamhet kommer från bolagets nyligen öppnade fysiska butik i Köpenhamn, där förlusterna varit högre än väntat. Inte heller här ser bolaget en ljusning under det fjärde kvartalet och bolagets vd tror i värsta fall att förluster i det fjärde kvartalet kan bli lika höga som under det tredje kvartalet.

”Vi hoppas att det ska bli bättre men utgår från att det inte kommer att bli bättre”, sa Herman Haraldsson och konstaterade samtidigt att bolaget ”inte är offline-aktörer”. Han förväntar sig inte att butiken kommer att nå break-even under 2019, men att problemen ska vara lösta efter det.