Aktier DNB tar in Aker BP i den norska modellportföljen som nu får ett tredje oljebolag bland innehaven.

DNB:s portfölj stod på måndagen hela 5,5 procent högre än vid årsskiftet samtidigt som Oslobörsens OSEBX-index var upp 2,5 procent.

I veckans uppdatering tas ännu ett oljebolag i form av Aker BP in i portföljen.

”DNB:s analytiker uppjusterade förra veckan oljeprisprognosen till 130 dollar per fat under det fjärde kvartalet. Det är cirka 40 procent högre än konsensus. Som en konsekvens av de högre oljeprisförväntningarna uppgraderade vi Aker BP till köp från behåll”, skriver DNB.

Banken noterar också att energisektorn har fått en allt större vikt på Oslobörsen i takt med den starka kursutvecklingen i sektorn.

”Det gör att vi nu måste ha tre oljeaktier i portföljen för att inte bli underviktad”, skriver DNB.

DNB:s portfölj består i dagsläget av Aker BP, Equinor, Lerøy Seafood, Nordic Semiconductor, Grieg Seafood, SR Bank, Gjensidige, Vår Energi och Yara.