Drivmedel På tisdagsmorgonen höjdes bensinpriset ytterligare medan dieselpriset sänktes något. 

Priset på bensin höjdes med 35 öre till 22,28 kr per liter. Därmed har bensinpriset höjts med 1,75 kr per liter sedan förra helgen.

Dieselpriset sänktes med 15 öre till 23,81 kr per liter vilket är 20 öre dyrare jämfört med förra helgen.

Drivmedelspriserna har varit synnerligen volatila sedan kriget i Ukraina inleddes. Vid toppnoteringarna i början av kriget kostade en liter bensin 23,34 kr och en liter diesel noterades på 28,22 kr per liter. 

Den 1 maj sänktes drivmedelsskatten med sammanlagt 1,81 kr per liter.