Aktie Swedbanks valberedning föreslår att Annika Creutzer och Per Olof Nyman väljs in i bankens styrelse vid den kommande årsstämman den 25 mars. Creutzer har tidigare varit chefredaktör för Privata Affärer. 

Swedbanks nuvarande ledamöter, inklusive styrelseordförande Göran Persson, föreslås omväljas och antalet ledamöter föreslås således öka från tio till tolv.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Valberedningen uppger att Annika Creutzer har lång erfarenhet av styrelsearbete inom finans- och mediabranschen. För närvarande driver hon ett eget företag med inriktning på ekonomijournalistik och folkbildning. Hon är sedan 2016 ledamot i Pensionsmyndighetens styrelse.

Åren 2007-2009 var Annika Creutzer chefredaktör för Privata Affärer. 

Per Olof Nyman är sedan 2012 vd för Lantmännen där han även haft andra ledande positioner sedan 2008.

”Valberedningen har konstaterat att Swedbanks styrelse nu fungerar väl. I sitt arbete inför årets bolagsstämma har valberedningen sökt specialkompetens inom jord- och skogsbruk, samt sparaprofil på hushållssidan”, säger valberedningens ordförande Lennart Haglund.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.