ANNEHEM: FÖRVALTNINGSRESULTAT 20,3 MLN KR 1 KV 2022 (19,3)

2022-04-28 08:04:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Annehems hyresintäkter uppgick till 50,5 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (45,1).

Driftöverskottet blev 41,4 miljoner kronor (37,2) och förvaltningsresultatet uppgick till 20,3 miljoner (19,3).

Efter skatt blev resultatet 158 miljoner kronor (209), vilket motsvarade 2:68 kronor per stamaktie (3:56).Direkt-SE