Ändring av valberedningens förslag till årsstämma i Axkid AB (publ)

2022-05-19 20:05:48

Omval av styrelseledamöterna Thomas Bräutigam, Peter Schön, Erik Emanuelsson, Maria Bilkenroth, Magnus Ramström och Caroline Hjelte.

Caroline Hjelte har meddelat att hon, av personliga skäl, väljer att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget och avböjer därmed omval.

I följd härav har valberedningen ändrat sitt tidigare förslag så att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Thomas Bräutigam, Peter Schön, Erik Emanuelsson, Maria Bilkenroth och Magnus Ramström. Valberedningen kommer efter bolagstämman att påbörja arbetet med att rekrytera en ersättare till Caroline Hjelte.

För ytterligare information kontakta

VD Daniel Johanson, daniel.johanson@axkid.com,tel. 0704-566733

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort.

Cision