Ändring av antalet aktier och röster i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

2022-09-30 08:00:00

Sobi®
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Sobis intäkter för 2021 uppgick till 15,5 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com (http://www.sobi.com/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sobi/) och YouTube (https://www.youtube.com/c/Sobi-Pharma).

Kontakt

För kontaktinformation till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).

Denna information har offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2022 kl. 08:00 CEST.

Cision