Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

2022-06-30 08:00:00

Antalet aktier har ökat med 162 437 aktier till sammanlagt 92 607 856 aktier, fördelat på 54 607 856 stamaktier och 38 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst, vilket innebär att antalet röster har ökat med 162 437 röster till sammanlagt 58 407 856 röster. Bolagets aktiekapital har ökat från 323 558 966,50 kronor till 324 127 496 kronor.

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 08.00 CEST.

Cision