Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

2023-01-31 09:00:00

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster.

Under januari månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 22 000 med anledning av utnyttjande av 110 000 teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram 2012/2022.

Det totala antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) per den 31 januari 2023 uppgår till 66 196 635 aktier, varav 64 554 197 stamaktier med en röst vardera och 1 642 438 C-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande totalt 64 718 440,8 röster.

MFN