Ändring av antal aktier och röster i Oscar Properties

2021-07-30 11:30:00

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, som tidigare har offentliggjorts, genomfört tre riktade emissioner i samband med tillträden av förvärv (”Emissionerna”). Det totala antalet aktier i Bolaget har till följd av Emissionerna ökat med 175 645 100 stamaktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 175 645 100.

Per den 30 juli 2021, före Euroclear Sweden och Nasdaq Stockholm har verkställt sammanläggningen av bolagets aktier, uppgår det totala antalet utestående aktier i Oscar Properties till 4 033 360 521, varav 4 030 991 485 utgör stamaktier, 2 234 435 utgör preferensaktier och 134 601 utgör preferensaktier av serie B. Per detta datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 3 855 583 288,6 varav stamaktierna motsvarar 4 031 228 388,6 röster, preferensaktierna 223 443,5 röster och preferensaktierna av serie B 13 460,1 röster.
 
För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

MFN