Rapport (Uppdaterad) Flygbolaget SAS redovisar intäkter om 5.264 miljoner kr (9.871) under andra kvartalet, februari-april, i det brutna räkenskapsåret 2019/20. Resultatet var kraftigt negativt till följd av covid-19. Resultat före skatt blev -3.722 miljoner kr (-1.216). Resultat före skatt och jämförelsestörande poster blev -3.714 miljoner kr (-1.211). På börsen backade aktien 10 procent under förmiddagen.

Den minskade efterfrågan ledde till att SAS satte igång en lång rad åtgärder för att kraftigt minska kostnaderna. Totalt uppgick reduktionerna av fasta och rörliga kostnader till 2,4 miljarder kronor jämfört med samma kvartal föregående år.

”I nuläget är ungefär 90 procent av vår arbetsstyrka temporärt korttidspermitterad och vi har varslat om uppsägning av 5.000 heltidstjänster, för att anpassa oss till förväntade marknadsvillkor”, skriver SAS vd Rickard Gustafson i rapporten.

Höga fasta kostnader

SAS har också minskat kostnader för försäljning och marknadsföring, omförhandlat leverantörsavtal, skjutit upp IT-projekt och sänkt investeringstakten genom att senarelägga leveranser av flygplan.

”SAS har, som många andra flygbolag, höga fasta kostnader och därför har tyvärr inte kostnadssänkningarna helt kunnat uppväga den kraftiga intäktsnedgången, vilket ledde till att kvartalet slutade med en förlust före skatt på 3,7 miljarder kronor”, skriver vd.

Periodens resultat uppgick till -3.470 miljoner kr (-933) med ett resultat per stamaktie om -9,15 kr (-2,44).

Kräver statsstöd

SAS kommer att behöva säkra ytterligare finansiering för att klara sig igenom covid-19-krisen, vilket kommer kräva stöd från de skandinaviska staterna. Dessutom pågår nu ”intensiva diskussioner” om en rekapitaliseringsplan ”med större bolagets största aktieägare och utvalda intressenter”, uppger vd Richard Gustafsson i torsdagens rapport.

När nu SAS framtid ska säkras har redan lån från svenska staten och danska staten säkrats genom en till 90 procent garanterad revolverande kreditfacilitet om 3,3 miljarder kronor. Dessutom pågår diskussioner om att säkra stöd från norska staten, parallellt med diskussionerna med de största aktieägarna, enligt flygbolaget.

”Alla potentiella lösningar kommer att kräva att både stater och marknadsaktörer deltar, samt åtgärder för att fördela bördan på interna, externa och ekonomiska intressenter i bolaget. I nuläget överväger vi olika alternativ och målet är att presentera en plan för marknaden under juni 2020”, säger Richard Gustafsson.

Återgång kräver två år

SAS har sedan tidigare uppgett att en återgång till normal drift på två år. Till dess kommer flygbolaget att följa en reviderad affärsplan, som innebär besparingar på ytterligare 4 miljarder kronor. Bland annat har 5.000 anställda varslats.

”Produktivitetsförbättringar på 15-25 procent kommer att krävas i alla kollektivavtal för att anpassa sig till förändrade marknadsvillkor och säsongsvariationer”, säger Richard Gustafsson.

Aktien rasade 10 procent

Resultatet var svagt men det också gick att notera förbättringar på kostnadssidan, skriver DNB i en kommentar till SAS kvartalsrapport.

Skulderna växte något mer än väntat i det andra kvartalet, som presenterades av SAS på torsdagsmorgonen, men kassan brändes i långsammare takt än väntat, enligt den norska banken.

SAS aktie handlades ned med ungefär 10 procent under förmiddagen och DNB konstaterar att rörelsen är ”befogad”.

”Svagheten i resultatet visavi vad vi hade förväntat oss består primärt i de högre bränslekostnaderna”, skriver DNB.