S vill höja skatterna med 32 miljarder kronor

Publicerad 2014-04-11 13:27

Val 2014 Nedtrappning av jobbskatteavdrag för höginkomsttagare, sänkt tak för rut och höjd restaurangmoms. Men också sänkt skatt för pensionärer. Det är några av de saker som som Socialdemokraterna vill genomföra vid en valseger.

Socialdemokraterna räknar med att ta in 32 miljarder kronor genom att bland annat slopa regeringens sänkta arbetsgivaravgifter för unga, höja restaurangmomsen, trappa ned jobbskatteavdraget vid inkomster över 60.000 kronor i månaden, sänkt tak för RUT samt att de accepterar vissa av de inkomstförstärkningar som regeringen föreslår i vårbudgeten.

Det sade Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, vid en pressträff på fredagen.

Förslagen kommer i Socialdemokraternas vårmotion inom ett par veckor. I sin höstbudgetmotion hade Socialdemokraterna förslag på skattehöjningar på drygt 20 miljarder kronor.

Skattehöjningarna ska finansiera de reformer som Socialdemokraterna vill genomföra om de vinner riksdagsvalet i höst, bland dem höjt tak i a-kassan och sjukförsäkringen, sänkt skatt för pensionärer och satsningar mot arbetslösheten och på skolan.

Magdalena Andersson ville inte precisera exakt när inkomstförstärkningarna ska göras. Hon sade att allt inte kommer 2015, men i ”närtid, i huvudsak 2015-2016”, men att det beror på hur ekonomin utvecklas sig.

Hon sade samtidigt att läget i statens finanser ”kan se värre ut” än regeringen framhåller och hon upprepade de risker som hon lyfte fram i budgetdebatten i onsdags, som gällde intäkter från räntesnurror, utdelningar från statliga bolag samt kostnader för försvaret.

Ytterligare preciseringar om när inkomstförstärkningarna ska göras kommer så småningom, enligt Magdalena Andersson.

Genom att ta bort nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga räknar Socialdemokraterna med 7,4 miljarder kronor i ett första steg och lika mycket i ett andra, den höjda restaurangmomsen beräknas ge 5,3 miljarder kronor, det nedtrappade jobbskatteavdraget, höjda taket i RUT, avskaffat avdrag för gåvor m.m. beräknas ge 2,4 miljarder kronor samtidigt som Socialdemokraterna accepterar större delen av de förslag till inkomstförstärkningar som regeringen lagt fram.

Undantagen från regeringens finansieringsförslag rör tre delar. Istället för att kraftigt höja skatten på snus vill Socialdemokraterna höja skatten på både tobak och snus med 8 procent, vilket ska ge samma intäkter som regeringen räknar med.

Den andra delen gäller den slopade gruppregistreringen till mervärdesskatt på 0,5 miljarder kronor, där de vill se en mer konkurrensneutral fördelning. Magdalena Andersson vill gärna diskutera frågan med Centerpartiet, som uttryckt tveksamhet till förslaget.

Den tredje delen gäller posten lägre tillskott till myndigheter där regeringen vill spara 100 miljoner kronor på försvaret, det säger Socialdemokraterna nej till eftersom de tycker det är en olämplig besparing.

Vid pressträffen sade Magdalena Andersson att hon tycker det är lämpligt att avskaffa ”ungdomsrabatten” i två steg eftersom den infördes i två steg, men att man får se hur ekonomin utvecklar sig.

Vare sig den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga eller den höjda restaurangmomsen kommer att leda till färre jobb, eftersom Socialdemokraterna kommer att använda dessa pengar på ett ”bättre sätt”, enligt Magdalena Andersson.

Hon sade också att kommunerna kommer att få mer pengar med en socialdemokratisk regering än med en borgerlig regering, och att hon tyckte att regeringens förslag om att slopa avdragsrätten för pensionssparande och att höja fordonsskatten är lämpliga förslag.

På en fråga om Sverige kommer snabbare tillbaka till överskottsmålet med en S-regering svarade hon att det hon kan konstatera är att ”om en borgerlig regering fortsätter som de gör nu kommer vi hamna allt längre från målet”.

”Historiskt har S-regeringar fört en politik som hållit sig till målet. Hur snabbt vi kommer tillbaka beror på hur ekonomin utvecklas generellt och hur vi lyckas få ned arbetslösheten och upp sysselsättningen”, sade hon.