Politik Socialdemokraterna vill ersätta överskottsmålet med ett balansmål och öka kapitalbeskattningen. Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på onsdagen, där hon presenterade förslag inför Socialdemokraternas kongress i november. Dessa förslag är kända sedan tidigare.

Hon sade att Socialdemokraternas mål för den ekonomiska politiken är full sysselsättning, att Sverige ska ha ordning och reda i de offentliga finanserna och att skattesystemets syfte är att kunna finansiera välfärden.

”Vi har ett finanspolitiskt ramverk som har tjänat Sverige väl och det ska vi såklart både vårda och värna eftersom det långsiktigt säkerställer att vi kan finansiera välfärden och hela den offentliga sektorn, inte bara i närtid utan också långsiktigt”, sade Magdalena Andersson.

Samtidigt sade hon att saker kan bli bättre i ramverket och nämnde stora investeringsbehov i äldreomsorgen, vägar och järnvägar som behöver rustas upp, göra klimatomställning och rusta upp försvaret och satsa stort på rättsväsendet.

”Då tycker vi Socialdemokrater att det är rimligt att ersätta överskottsmålet med ett balansmål. När vi införde överskottsmålet hade vi en hög statsskuld…med en statsskuld som även efter den här krisen ligger under 40 procent finns det ingen anledning att ha ett överskottsmål, utan bedömer att balansmål är mer väl avvägt”, sade hon.

Beträffande skatterna sade finansministern att det är viktigt att skatterna ska finansiera ”den gemensamma tryggheten”. Vidare ska principen stärkas att skatt ska betalas efter bärkraft och kapitalbeskattningen därmed öka.

”Här vill jag vara övertydlig – det handlar alltså inte om att öka beskattningen för småsparare och villaägare”, sade hon och tillade att det ”inte är uppenbart rimligt att mångmiljonärer betalar lägre skattesats på sina kapitalinkomster än vad undersköterskor eller elektriker gör på sina arbetsinkomster”.