Pension Villkoren för Sveriges pensionärer ska stärkas och förbättras genom att pensionen höjs och skatten sänks. Nio av tio pensionärer kommer att få mer pengar nästa år via budgeten.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på fredagen tillsammans med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Budgetförslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

En ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg, införs och det ”sista steget” tas för att sluta klyftan mellan pensioner och löneinkomster. Den 1 januari 2023 ska detta gap vara borta, enligt finansministern.

Hon sade att vi alla är stolta över de som ”byggt vårt land”.

”De har rätt till en trygg ålderdom och en bra pension”, sade Andersson. Hon tillade att det måste synas i plånboken för dem som har arbetat ett helt yrkesliv jämfört med dem som inte har förvärvsarbetat alls.

Ardalan Shekarabi fyllde i att syftet med inkomstpensionstillägget är att höja pensionerna för dem som har arbetar ett helt liv men ändå får en låg pension.

Gäller från 1 februari

Han sade att den nya förmånen ger upp till 600 kr per månad för pensionärer som har en inkomstgrundad allmän ålderspension på mellan 9.000 och 17.000 kr per månad.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och betalas ut från och med den 1 september 2021.

Kostnaden beräknas uppgå till knappt 2,0 miljarder kr år 2021. För år 2022 och 2023 är effekterna på statens budget 6,0 respektive 5,7 miljarder kr.

Tillägget är utformat så att det inte påverkar utbetalningen av andra pensionsförmåner såsom garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Inte heller avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, som till exempel hemtjänstavgiften ska påverkas av tillägget.

Förstärkning av grundavdraget

Shekarabi tillbakavisade kritik från Pensionsmyndigheten om att inkomstpensionstillägget skulle ”slå sönder” pensionssystemet.

”Vi kan inte vänta i flera år med att höja pensionerna”, sade han.

När det gäller skattesänkningen för pensionärer, som föreslås gälla från 1 januari 2021, ska det ske genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget. För en person över 65 år med en månadsinkomst på 21.000 kr innebär förslaget en skattesänkning på drygt 800 kr per år.

Den offentligfinansiella effekten av förslaget är 2,3 miljarder kr.