Aktie I samband med rapporten för det första kvartalet flaggade Electrolux för en betydande förlust i det andra kvartalet. Vad "betydande" innebär delar dock analytikerkåren. Det framgår av Infronts uppdaterade sammanställning av 13 analytikers uppdaterade estimat efter rapporten.

Den genomsnittliga förväntade rörelseförlusten för det andra kvartalet ligger på 871 miljoner kronor. Men standardavvikelsen är hög där den mest optimistiska analytikern räknar med en förlust 430 miljoner kronor, medan den mest pessimistiska kollegan räknar med en rörelseförlust på närmare 1.431 miljoner kronor.

För helåret har analytikerna skruvat ner sina förväntningar på rörelseresultatet med omkring 22 procent jämfört med innan kvartalsrapporten. Estimaten för nettoresultatet har justerats ned med hela 40 procent.

Bland bolagets regioner är det i Nordamerika som bilden har försämrats mest enligt analytikerna. Innan rapporten räknade analytikerkåren med en rörelsevinst helåret 2020 på, om än blygsamma, 25 miljoner kronor. Nu väntas i stället en förlust på 108 miljoner kronor. Estimaten spretar dock rejält även här, mellan -476 och +712 miljoner kronor.