Rapporter Rapportperiodens supertorsdag närmar sig. Under dagen kommer ett trettiotal av börsens bolag släppa sina rapporter. Här är vad analytikerna väntas titta extra på.

Axfood kl 0700: Marginalökning i korten

Dagligvarubolaget Axfoods rörelsemarginal väntas ha kunnat öka något under det fjärde kvartalet, delvis med stöd av enkla kostnadsjämförelser för Hemköp och för koncernen. Hemköp står dock inför en del fortsatta utmaningar, enligt bankanalyser.

”Vi förväntar oss att jämförbar försäljningstillväxt mot föregående år för Hemköp förblir relativt låg, tillbakahållen av ökad online- och offline-konkurrens. Vi tror också att detta kommer att tynga koncernens resultat under 2020”, skriver Nordea i en kommentar inför Axfoods bokslut.

Kepler Cheuvreux bedömer i sin tur att Hemköp borde kunna återhämta sig avseende lönsamheten och återta tillväxtmomentet över tid, men håller med om att hård priskonkurrens tillsammans med kostnader för online-expansion begränsar utvecklingen.

Axfood har emellertid en stark fördelaktig trend i sin operativa miljö, där ett ökat ”prisvärdefokus” gynnar lågpriskedjan Willys, som har en stark position i segmentet, menar Kepler Cheuvreux.

Enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser väntas Axfoods nettoförsäljning ha ökat 6 procent till 13,1 miljarder kronor fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet spås ha ökat till 509 miljoner kronor (425) och marginalen väntas ha förbättrats till 3,9 procent (3,4) under kvartalet.

Lågpriskedjan Willys väntas under fjärde kvartalet ha ökat rörelsemarginalen till 4,2 procent (3,8) och Hemköps marginal spås stiga till 3,2 procent (2,3), enligt Infronts estimat.

Utdelningen väntas, enligt Infront, behållas oförändrad på 7:00 kronor per aktie (7:00).

Rapporten kommer torsdagen den 6 februari klockan 7.00. En presskonferens inleds samma dag klockan 9.00.

Ica kl. 0700: Oro kring marginalutvecklingen

Analytiker lyfter fram det gamla vanliga temat ”risk för marginalpress” inför Icas bokslutsrapport. Ica-aktiens uppgång under 2019 ställer ännu högre krav på leverans, enligt analyser inför rapporten.

”Inför 2020 och därefter kommer de marginalrisker som tyngde aktien före 2019 fortfarande att gälla, faktum är att sannolikheten för att de inträffar är betydligt större, enligt vår bedömning”, skriver Kepler Cheuvreux i en uppdatering.

Kostsamma förändringsinitiativ, intensifierad konkurrens och stigande prispress är faktorer som riskerar Icas lönsamhet på medellång sikt, menar Kepler Cheuvreux.

Nordea tror i sin tur att marginalförbättringen för Ica Sverige under det fjärde kvartalet kommer att vara lägre än den var under det första halvåret.

”Eftersom vi tror att Ica Sweden avser att investera mer i prissättning, förväntar vi oss en ytterligare avtagande vinsttillväxt för 2020”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Ica har också flaggat för att de lagerstörningar som tyngde Apoteket Hjärtat under det tredje kvartalet sannolikt kommer att påverka även det fjärde kvartalet.

”Vi räknar med en signifikant lägre negativ påverkan under det fjärde kvartalet, men jag kan inte kvantifiera den effekten”, sade Icas finanschef Sven Lindskog i samband med rapporten för det tredje kvartalet i oktober.

Enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser väntas Ica-koncernens justerade rörelseresultat öka till 1.328 miljoner kronor det fjärde kvartalet (1.139).

Icas justerade rörelsemarginal för koncernen spås ha stigit till 4,3 procent (3,8) under fjärde kvartalet. I Sverige väntas rörelsemarginalen ha ökat till 4,1 procent (3,5) medan marginalen för Apoteket Hjärtat däremot väntas ha minskat till 3,0 procent (3,5).

Infronts snittestimat vad gäller Icas utdelningsförslag pekar mot 11:95 kronor per aktie för 2019 (11:50).

Icas rapport väntas torsdagen den 6 februari klockan 7.00. En rapportpresentation inleds klockan 10.30.

Nokia kl. 0700: Hög risk kring fjärde kvartalet

Risken är fortsatt hög inför telekombolaget Nokias bokslutsrapport, både avseende utvecklingen under det fjärde kvartalet 2019 och för 2020.

Bakgrunden är att Nokia, i samband med niomånadersrapporten, sänkte sina prognoser och pausade 2019 års utdelning, vilket ledde till ett kursras där omkring en fjärdedel av börsvärdet raderades ut.

5G-investeringar och ökade risker bidrog till prognossänkningarna för 2019 och 2020, enligt Nokia.

”Vi råder investerare att förbereda sig för en skakig resa under 2020, men fokusera på tecken på en återhämtning i resultatet och återupptagandet av utdelningar under 2021”, skriver DNB Markets i en analys.

Analytikerkåren tror att Nokia kommer in strax under den sänkta helårsprognosen för 2019. Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 22 analytikers prognoser, ligger på en justerad rörelsemarginal på 8,4 procent för koncernen för helåret 2019, jämfört med Nokias egen prognos om att koncernens justerade rörelsemarginal uppgår till 8,5 procent, plus/minus 1 procentenhet, under 2019.

Guidningen för det fjärde kvartalet blir implicit en justerad rörelsemarginal på 16,5 procent, sade Rajeev Suri i samband med niomånadersrapporten i oktober.

Enligt Infronts sammanställning väntas rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet bli 15,7 procent (16,3). En tydlig förbättring jämfört med marginalen på 5,3 procent under 2019 års första nio månader.

Analytikerna tar också upp att konkurrenten Ericssons intäktsmiss det fjärde kvartalet hänvisades bland annat till en avmattning i USA då sammanslagningen mellan T-mobile och Sprint dragit ut på tiden.

”Eftersom Nokia har en avsevärd exponering mot både dessa operatörer (cirka 10 procent totalt) kan en temporär investeringspaus innebära en risk på intäktsraden (för Nokia, reds anm) på kort sikt”, skriver Credit Suisse.

För 2020 ligger konsensus, enligt Infront, på en rörelsemarginal som återhämtar sig något till 9,3 procent, vilket även det är snäppet under Nokias egen prognos om en rörelsemarginal på 9,5 procent 2020, plus/minus 1,5-procentenheter.

”Nyckelfrågan är om riskerna i estimaten för 2020 har någon betydelse när det egentligen handlar mycket mer om marginalåterhämtningen under 2021”, skriver Deutsche Bank.

Rapporten väntas torsdagen den 6 februari klockan 7.00. En rapportkonferens hålls samma dag klockan 14.00.

Nordea kl. 0730: Ökad vinst spås

Nordea väntas presentera ett rörelseresultat på 955 miljoner euro för räkenskapsårets fjärde kvartal enligt en sammanställning av 18 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 705 miljoner euro motsvarande kvartal året innan.

Prognoserna för totala intäkter inkluderar jämförelsestörande poster om 138 miljoner euro. Från och med rörelseresultatet ingår ytterligare jämförelsestörande poster om -8,3 miljoner euro, i genomsnitt.

Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2019 om i genomsnitt 0:40 euro per aktie (0:69).

Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har sju stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan fyra har behåll eller avvakta och två sälj eller minska. Fem analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.

Rapporten väntas den 6 februari klockan 7.30.

Assa Abloy kl. 0830: Rejäl vinstökning i korten

Assa Abloy väntas presentera ett rörelseresultat på 3.772 miljoner kronor för räkenskapsårets fjärde kvartal enligt en sammanställning av 16 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 2.528 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.

Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -288 miljoner kronor.

Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2019 om i genomsnitt 3:77 kronor per aktie (3:50).

Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har en rekommendationen köp eller öka för aktien, medan åtta har behåll eller avvakta och sex sälj eller minska. En analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.

Rapporten väntas den 6 februari klockan 8.00.

Securitas kl. 1300: Något stigande vinst

Securitas väntas presentera ett ebita-resultat på 1.592 miljoner kronor för räkenskapsårets fjärde kvartal enligt en sammanställning av elva analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 1.475 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.

Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar förvärvsrelaterade kostnader om i genomsnitt 8,5 miljoner kronor, samt jämförelsestörande poster om -73,9 miljoner kronor, i genomsnitt.

Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2019 om i genomsnitt 4:83 kronor per aktie (4:40).

Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har en rekommendationen köp eller öka för aktien, medan en har behåll eller avvakta och åtta sälj eller minska. En analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.

Rapporten väntas den 6 februari klockan 13.00.