Rapporterna På fredagen rapporterar tungviktare som Volvo, Assa Abloy och Sandvik för att nämna några. Här är några av de punkter som analytikerna kommer att titta extra noga på i rapporterna.

Volvo: Orderingång och marknadsutsikter i fokus

Först ut på fredagen är Volvo (kl 07.20). Volvos orderingång för det tredje kvartalet och marknadsutsikter för 2020 väntas präglas av avmattningen på lastbils- och anläggningsmarknaderna. Den stora frågan är hur stor nedgången, som i viss utsträckning redan är inprisad i aktien, spås bli. Det framgår av en rad analyser inför Volvos rapport för det tredje kvartalet.

”Orderingångssiffran kommer återigen att stå i fokus hos investerare. Samtidigt som en stark ordernedgång i Nordamerika borde vara väntad av marknaden blickar vi även mot en lägre orderingång i Europa. Sammantaget räknar vi med att orderingången går ned med cirka 30 procent till omkring 45.000 lastbilar”, skriver Deutsche Bank i ett marknadsbrev.

Snittestimatet enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikerprognoser indikerar att Volvos orderingång på lastbilar minskar cirka 32 procent till 44.678 fordon under tredje kvartalet.

I halvårsrapporten flaggade Volvo för att bolaget under det andra halvåret skulle anpassa produktionen efter en lägre orderingång. Vd Martin Lundstedt indikerade då att det kan handla om en neddragning i häradet 8 procent andra halvåret.

Samtidigt blir det intressant att se vad Volvo signalerar kring 2020, då bolaget normalt i sin niomånadersrapport släpper prognoser för lastbils- och anläggningsmarknaderna kommande år.

”Inom Nafta förväntar vi oss att Volvos guidning är i linje med ACT:s och Navistars vilka indikerar en nedgång med 25-30 procent. I Europa förväntar vi oss att guidningen är ned med 15 procent vilket är i linje med den långsiktiga trenden och minskningen av orderingången hittills i år”, skriver Kepler Cheuvreux i en analys.

ABG Sundal Collier menar att Volvos marginaler är mer motståndskraftiga än vad investerare befarar och investmentbanken tror att lastbilskoncernen kommer att kunna behålla en rörelsemarginal kring 10 procent under 2020-2021.

Analytikerna framhåller också att Volvos slutmarknader under det tredje kvartalet har varit relativt stabila. Snittförväntningarna för det tredje kvartalet pekar på ett rörelseresultat för Volvokoncernen på 10,5 miljarder kronor (10,2) med en rörelsemarginal på 10,7 procent (11,1).

Volvo Lastbilars rörelsemarginal väntas ligga kring 11,0 procent (11,1) i det tredje kvartalet, enligt Infront Data.

Assa Abloy: Lägre tillväxt i korten men stabila marginaler

Kl 0800 är det dags för Assa Abloy att rapportera. Aktien har slagit Stockholmsbörsens utveckling under det gångna året. Men tuffa jämförelsetal och en inbromsning i den globala konjunkturen gör det svårt för Assa Abloy att fortsätta att överträffa index. Det framgår av analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför Assa Abloys rapport för det tredje kvartalet.

Enligt Infront Datas sammanställning av 15 analytikers estimat väntas en organisk tillväxt på 3,2 procent i det tredje kvartalet, att jämföra med 5 procent i samma kvartal föregående år. Samtidigt räknar analytikerna med att rörelsemarginalen kommer att skyddas på nivåer strax över 16 procent, vilket är inom spannet i bolagets finansiella mål.

DNB Markets tror att den mer försiktiga marknadsutsikten och de tuffare jämförelsetalen för tillväxt är reflekterade i konsensus.

”Men, vi tror fortfarande att inbromsningen i tillväxt rättfärdigar en lägre värdering och upprepar vår säljrekommendation”, skriver banken i en analys från den 4 oktober. Dock justerades riktkursen upp till 195 kronor (190).

Kepler Cheuvreux är inne på samma linje. Även om det är ”relativt säkert” i Assa Abloy inför rapporten, så menar analyshuset precis som DNB, att nedgång för makroindikatorer och minskad organisk tillväxt de kommande kvartalen gör det svårt för aktien att slå index och upprepar rekommendationen behåll med riktkursen 221 kronor.

Från årsskiftet till och med den 14 oktober hade låsjättens aktie stigit nära 35 procent, till strax under 213 kronor. Under samma period var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp drygt 17 procent.

Sett till bolagets geografiska affärsområden ser analytikerna en inbromsning i tillväxt för EMEA, där bland annat minskad nybyggnation väntas tynga omsättningen. I Americas, som tillsammans med EMEA utgör cirka 80 procent av omsättningen, möter bolaget höga tillväxtsiffror där beställningar från samarbetet med Google och Walmart drivit tillväxten sedan förra året.

Även i USA ser nybyggnationen ut att ha bromsat in och i augusti sjönk arkitektindex (AIA), som mäter faktureringsnivån hos amerikanska arkitekter, till 47,2 procent från 50,1 i juli. Indexet är en fingervisning om vilka bygginvesteringar som kommer att ske på den amerikanska marknaden där nybyggnation står för ungefär en tredjedel av Assa Abloys omsättning.

I Asien har Kina varit ett huvudbry för vd Nico Delvaux sedan han övertog rodret i mars 2018 och kort därefter tvingades göra stora nedskrivningar av tillgångar i förvärvade bolag. Sedan dess pågår ett omstruktureringsprogram i landet, som förutom tillväxtproblem även har en rörelsemarginal som är långt under genomsnittet för koncernen. De senaste två kvartalen har dock Kina överraskat marknaden med en högre tillväxt än väntat.

Även om Nico Delvaux har varit försiktig med att tala om en vändning i Kina, så menar bland annat Kepler Cheuvreux att åtminstone en stabilisering har kunnat skönjas under det första halvåret. I Infront Datas sammanställning räknar analytikern med en tillväxt på 2,2 procent för Asien som region, där Kina står för omkring halva av omsättningen.

Getinge: Analytiker spår marginalförbättringar

Kl 08.00 rapporterar också Getinge. Förbättrade marginaler ligger i korten när medicinteknikbolaget ska presentera sin rapport för det tredje kvartalet 2019. Det framgår av flera analyser som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av inför Getinges rapport.

Efter en god start på året då aktiekursen närapå fördubblats har kursen under de senaste månaderna rört sig i sidled.

Orderingången är i vanlig ordning av stor betydelse när analytikerna granskar medicinteknikbolagets siffror. Enligt Infront Datas sammanställning väntas orderingången ha stigit med 8 procent till nästan 6,7 miljarder kronor i det tredje kvartalet. Utav den totala tillväxten för orderingången väntas 4,7 procentenheter av detta vara organisk.

Det största frågetecknet för Getinge väntas vara affärsområdet Surgical Workflows, som även är det affärsområde i bolaget där Getinge uppvisar de tunnaste marginalerna.

I samband med publiceringen av rapporten för det andra kvartalet var beskedet att kvalitetsarbete skulle tynga marginalen även kommande kvartal. Getinge-koncernens justerade ebita-resultat väntas komma in på just över en halv miljarder kronor med en justerad ebita-marginal på 9,4 procent.

Sandvik: Fokus på konjunkturinbromsningen

Sandvik är på fredag kl 11.30 först ut av de stora svenska verkstadsföretagen att presentera delårssiffror för det tredje kvartalet 2019. Effekterna av den bromsande industrikonjunkturen med bland annat svaga inköpschefsindex i flera länder tilldrar sig stort intresse.

Sandvik väntas redovisa ett resultat före skatt på 3,54 miljarder kronor för kvartalet, enligt en sammanställning av 15 analytikers prognoser som Infront Data har gjort. Det vore en vinstminskning med 30 procent från motsvarande kvartal i fjol.

Prognoserna inkluderar engångsposter om i genomsnitt -841 miljoner kronor med koppling till de personalnedskärningar om 2.000 personer som Sandvik presenterade i somras sedan bolaget under andra kvartalet upplevt att aktiviteten på marknaden inom bolagets tidig-cykliska verksamheter varit svagare, framförallt inom fordon och generell verkstadsindustri.

Åtgärderna kommer att kosta cirka 1,2 miljarder kronor att genomföra, en summa som påverkar rörelseresultatet under andra halvåret 2019, varav största delen i tredje kvartalet.

I början av juli var Sandviks efterfrågan inte lika svag som den var i juni, uppgav Sandviks vd Björn Rosenström i somras angående starten på det tredje kvartalet.

Det har förekommit ett antal vinstvarningar i industrisektorn under upptakten till rapportsäsongen. Investmentbanken Credit Suisse, som har rekommendationen outperform, bedömer dock att Sandvik-aktien har mer av detta reflekterat i analytikerestimaten för det tredje kvartalet än vissa andra konkurrenter.

Credit Suisse anser även att Sandvik på väg in i fjärde kvartalet får stöd av enklare jämförelsetal, kostnadsbesparingarna och ett potentiellt besked om ny vd, inför beslutet i maj 2020 kring huruvida Sandvik Materials Technology-affärsområdet (SMT) ska knoppas av.

Investmentbanken RBC sänkte nyligen sin riktkurs på Sandvik med 9 procent till 160 kronor med hänvisning till förväntan om att den kortcykliska verksamheten inom affärsområdet SMS (Sandvik Machining Solutions) kommer att försvagas än mer, drivet av en trög fordonsproduktionscykel.

Överlag väntar sig dock analyshuset ett robust kvartal för Sandvik med stöd av hälsosam utveckling inom affärsområdet SMRT verksamma inom gruvutrustning. Även medvind på valutaområdet kompenserar för den organiska nedgången inom SMS-området, enligt RBC.

Deutsche Bank, som har rekommendationen köp med riktkurs 170 kronor, förutspår organiska nedgångar på 5 procent för order och 2,5 procent för intäkter i det gångna kvartalet för Sandvik.

”Medan den makroekonomiska bakgrunden ser allt svårare ut för bolaget kan det paradoxalt nog innebära en möjlighet till positiv omvärdering av aktien”, skriver Deutsche som nämligen tror att marknaden är alltför negativ kring Sandviks cykliska profil.

”Medan Sandvik brukade uppvisa stor intjäningsvolatilitet historiskt har koncernen blivit magrare, mer decentraliserad och mer snabbfotad sedan 2015”, skriver Deutsche Bank som pekar på ökad andel outsourcing inom gruvutrustningsverksamheten i affärsområdet SMRT. Deutsche Bank lyfter även fram att Sandviks besparingsprogram torde skydda marginalerna vid en konjunkturnedgång.

Den 1 februari ska vd Björn Rosengren lämna Sandvik för att bli vd för kraft- och automationsjätten ABB som har ett ungefär dubbelt så stort börsvärde.

Holmen: Skogsvärdering och återköp i fokus

Holmen är på fredagen först ut bland de börsnoterade massa- och pappersbolagen i det tredje kvartalets rapportsäsong. En nedgång av rörelseresultatet väntas jämfört samma period i fjol, till följd av bland annat ett större underhållsstopp och svagare marknader.

I fokus för intresset står dock andra frågor, menar Danske Banks analytiker Oskar Lindström.

”Jag tror att många är nyfikna på vad bolaget kan säga om värderingen av skogsinnehaven. Dessutom ska det bli intressant att hör bolagets tankar om återköpen av egna aktier”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Det senaste årets stora skogsaffärer har satt fokus på värdet av skogsmark, vilket även sektorkollegan SCA noterat. Liksom SCA har Holmen låtit förstå att det under hösten ”är dags att se över antagandena i vår värdering av skog”.

”Det skulle vara spännande att jämföra de båda bolagens nya värderingar”, konstaterar Oskar Lindström, som dock betonar att det är långt ifrån säkert att någon ny värdering släpps i samband med niomånadersrapporten.

Holmen har tidigare i år detaljerat beskrivit hur bolagets virkesförråd i olika delar av landet ser ut, påminner analytikern.

Holmen meddelade i mitten av augusti att återköpsprogrammet startats. Hittills har drygt 6 miljoner aktier köpts tillbaka, motsvarande knappt 4 procent av antalet aktier i bolaget. Ledningen har mandat att köpa upp till 10 procent av det totala antalet aktier, men det är i dagsläget – då aktien handlas nära rekordnivåer – inte självklart att det faktiskt kommer att göra så.

Resultatmässigt väntas alltså en nedgång till ett rörelseresultat om 393 miljoner kronor (591), vilket också är lägre än det andra kvartalets 574 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser.

Till den väntade nedgången bidrar ett planerat underhållsstopp vid Iggesund Paperboard, som väntas kosta 150 miljoner kronor. Affärsområdet Kartong spås därför vända till en förlust om 17 miljoner kronor i kvartalet.

Till det väntade svagare resultatet bidrar också lägre marknadspriser för både kartong och sågade trävaror, medan kostnaderna för insatsvaran ved ligger kvar på höga nivåer.

Holmens rapport väntas på fredagen 18 oktober vid lunchtid.

Not: Snittestimaten som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.