Aktie Pareto säger ”håll i aktierna” medan Kepler tycker att aktieägarna borde acceptera budet på Sobi. Analytikerna är helt klart oense om det kan komma ett högre bud eller inte.

På torsdagen kom besked att Advent och GIC lagt bud på Sobi värt 235 kronor per aktie. Aktien steg närmare 26 procent till 6 kronor över budkursen. I dag fortsätter aktien uppåt och handlas för 243,80 kronor i den inledande handeln.

Men om budet är rimligt eller inte är experterna oense om. Kepler Cheuvreux justerar rekommendationen för Sobi till ”acceptera bud” (köp) med riktkursen 235 kronor (180).  Enligt Kepler Cheuvreux är budet rättvist.

Samtidigt tror Carnegie att sannolikheten är hög att över 90 procent av ägarna accepterar budet. Utsikterna till ett konkurrerande bud är små, anser investmentbanken i en analysuppdatering.

Eftersom Investor och Fjärde AP-fonden förbundit sig att säga nej till eventuella konkurrerande bud upp till 251 kronor är sannolikheten för rivaliserande erbjudanden begränsad, enligt Carnegie.

”Vi hävdar att ett högre bud skulle kräva synergier, det vill säga att en industriell köpare kliver in. Även om det inte kan uteslutas, tror vi att de konkurrensmässiga riskerna inom hemofili och bristen på globala rättigheter till dess viktigaste pipelineprodukter begränsar listan över potentiella tagare”, skriver investmentbanken.

Carnegie höjer sin riktkurs för Sobi till 235 kronor, från tidigare 180, och upprepar rekommendationen behåll.

SEN tror att Investors beslut att sälja sin ägarandel i Sobi reflekterar frustration över en upplevd brist på stöd för strategin för Sobi på aktiemarknaden. Det skulle förklara beslutet att sälja på en nivå under det inneboende värdet.

”Vi tror att Sobi till slut åter kommer att noteras om några år i USA, där bolaget hoppas få en högre värdering”, skriver banken.

Då Sobi typiskt sett straffats av marknaden som fokuserat på kortsiktiga resultat misstänker SEB att Investor gett sin välsignelse för ledningen att söka efter vägar till den amerikanska aktiemarknaden.

SEB ser små utsikter till ett budkrig mellan industriella aktörer. Även om synergier på cirka 700 miljoner kronor skulle kunna utvinnas från att eliminera huvudkontorsfunktioner och kanske 200 anställda vid lokala dotterbolag, samt de 165 anställda inom forskning och utveckling, vilket skulle kunna summera till 500 miljoner kronor, ser banken litet utrymme för ytterligare synergier hos potentiella köpare.

Med små utsikter till ett motbud och klartecken från huvudägarna räknar SEB med att affären slutförs till det överenskomna priset på 235 kronor, trots att det är lägre än bankens SOTP-värdering på 293 kronor per aktie. Riktkursen höjs till 235 kronor (180) och rekommendationen behåll upprepas.

Pareto anser däremot att budet är för lågt. Pareto menar att Sobi riskerar att säljas med en betydande rabatt mot dess långsiktiga värde, och att ägarna bör hålla i sina aktier.

 Pareto är förvånade över att bolagets största ägare Investor accepterar ett bud på denna nivå, vid en tidpunkt då bolaget operationellt går igenom en period av tunga investeringar.

I pressmeddelandet om budet framhåller budbolaget att omfattande investeringar krävs för Sobis geografiska expansion, produktlanseringar och breddande till nya terapeutiska områden. Detta är emellertid välkända fakta och med nuvarande starka kassaflöden för Sobi anser Pareto att sannolikheten för att lyckas med investeringarna är hög.

Riktkursen för Sobi till 306 kronor (195), vilket är i linje med Paretos diskonterade kassaflödesanalys. Pareto ser dessutom ytterligare uppsida till 400 kronor per aktie i ett något mer optimistiskt scenario. Rekommendationen är fortsatt köp.