Aktie Att Skanska-aktien vänt ned på minus, efter en stark inledning på onsdagen upp till nytt årshögsta, är oförklarligt utifrån vad byggkoncernen rapporterat och sagt i samband med halvårssiffrorna. Det framhåller flera aktiemarknadsaktörer till Nyhetsbyrån Direkt.

”Skanskas tapp är svårförståeligt, samtidigt går OMXS30 klart sämre än tyska DAX”, framhåller en investerare. Flera andra marknadsaktörer utrycker liknande tankar för Nyhetsbyrån Direkt.

Simen Mortensen, analytiker på DNB, tycker exempelvis inte att det kom fram något under bolagets rapportpresentation som föranlett en vändning nedåt för aktien.

”Intäkterna var ungefär som väntat i kvartalet, likaså orderingången. Utifrån marginalutvecklingen inom bolagets byggverksamhet, kombinerat med den nivå som Skanska har investerat inom kommersiell fastighetsutveckling, kan vinstestimaten förväntas komma upp efter rapporten”, säger han.

DNB justerar efter rapporten upp riktkursen för Skanska med 13 kronor till 154 kronor men upprepar en tidigare sälj-rekommendation. Banken bedömer inte att Skanska för 2019 kan höja utdelningen i någon större utsträckning, från de 6 kronorna per aktie för 2018, till följd av att det finansiella läget är liknande det som föranledde att utdelningen sänktes från 8:25 kronor per aktie för 2017. Dessförinnan hade Skanska inte sänkt utdelningen på 15 år.

Skanska-styrelsen sänkte utdelningen med motiveringen att bolaget ska kunna fortsätta investera i projektutveckling och samtidigt bibehålla en stark finansiell position.

”En book-to-build under 100 indikerar fallande intäkter som reducerar fritt rörelsekapital medan bolaget fortsätter att växa inom den kapitalintensiva fastighetsutvecklingen. Skanska kan inte tänkas sänka utdelningen på nytt men det ser inte ut att vara ett läge för att utdelningen kommer upp till nivå runt 8 kronor på kort sikt, snarare kan det tänkas bli en utdelning på runt 6:50 kronor per aktie för 2019”, säger han.

Något som kan frigöra kapital är om Skanska lyckas sälja av infrastrukturprojekt, resonerar han samtidigt.

Albin Sandberg, analytiker på Kepler Cheuvreux, framhåller att Skanskas kvartalssiffror, förutom ett något svagare kassaflöde, var i linje till bättre än väntat.

”Som alltid under rapportsäsong och i bland när likviditeten blir bättre passar man kanske på att ta hem lite vinst. Men jag tror att estimat för vinst per aktie för både 2019 och 2020 kommer upp och inte ned”, framhåller han.

En förvaltare pekar på att kvartalsresultatet var okej, men eftersom aktien ”gått starkt in i rapport” kan utfallet månne varit otillräckligt för att få upp aktien ytterligare. När det sedan även rör sig om handel i juli månad, med få personer på plats, kan enskilda köp eller säljorder få större kurseffekt, resonerar denne.

Skanska-aktien inledde onsdagen med att stiga till nytt årshögsta för att på eftermiddagen noteras 1,5 procent lägre. Sedan årsskiftet är aktien samtidigt upp nära 24 procent.

 

Graf: intradagutveckling Skanska

image

Källa: Infront