Aktie Electrolux planer för att vända utvecklingen i Nordamerika och förbättra marginalen totalt sett ser ambitiösa ut, men utsikterna på kort sikt är ändå relativt dystra. Det anser flera av de analytiker som följer Electrolux efter bolagets kapitalmarknadsdag på måndagen.

Carnegie har, som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare under tisdagen, höjt sin rekommendation för Electrolux till köp från tidigare behåll. Motiveringen är att investmentbanken ser en förbättrad relation mellan risk och avkastning samt anar att 2023 kan innebära en vändpunkt.

”Misshandlat förtroende, låg visibilitet, men en bra belöning om ledningen levererar. Vi tror att en förändring i lönsamhetstrenden och sentimentet kan ske snabbt och skarpt, därför tror vi att tiden att köpa Electrolux är nu eller åtminstone snart”, skriver Carnegie.

Kepler Cheuvreux skriver i sitt morgonbrev att Electrolux vd Jonas Samuelson vid kapitalmarknadsdagen angav att utvecklingen med sänkta lager inom detaljhandeln verkar ha stannat upp, och att den underliggande efterfrågan i Nordamerika och Europa är stabil. Det andra kvartalet kan enligt Kepler Cheuvreux innebära en uppvärdering av aktien, förutsatt att bolaget kan börja tala om en medvind från råvarukostnaderna.

Ålandsbanken behåller sin neutrala syn på aktien efter kapitalmarknadsträffen och vill se verkliga indikationer på att verksamheten börjar komma i form för marginalförbättringar innan man blir mer positiv.

”Vi räknar med att Electrolux lönsamhet kommer att förbättras under de närmaste åren, men är något avvaktande till att en rörelsemarginal på 6 procent eller mer ska kunna uppnås. Dels har koncernen en historik av att lova runt och hålla tunt, dels är marknadsläget med höga räntor och intensiv konkurrens inte fördelaktigt”, skriver banken.

Electrolux-aktiens nuvarande värdering kan se frestande ut mot bakgrund av resultatestimaten för 2024 och den förväntade utdelningen. Men aktien är ändå alltför dyr i relation till scenariot för 2023, tycker Pareto. Analyshuset ser risker både på vitvarumarknaden i stort och mer allmänt i bolagets pågående omstrukturering.

Nordea skriver att utsikterna för Electrolux på kort sikt är tuffa och att inte många investerare, av aktiekursen att döma, tycks tro på att bolaget verkligen kan nå sitt mål om en rörelsemarginal på minst 6 procent på medellång sikt. Nordea har en försiktig syn på bolagets marginaler under det första halvåret och sänker sitt estimat för 2023 års rörelseresultat med 13 procent.

Electrolux-aktien var på tisdagsförmiddagen upp ytterligare 4 procent, efter måndagens 3-procentiga uppställ.