Analys Evolutions lönsamma tillväxt kommer att fortsätta och den nuvarande höga värderingen är befogad. Det menar SEB och DNB Markets i nya analyser där SEB återupptar bevakning med riktkurs 1.100 kr och DNB höjer riktkursen till 990 kr, från 810, med upprepad köprekommendation.

Sedan beskedet i december om att Evolution skulle in i börsens finrum och ersätt SSAB i OMXS30 har livekasinobolagets ägare fått se sin investering öka i värde med omkring 17 procent. Under samma period har indexet för börsens mest omsatta bolag stigit cirka 3 procent.

Med ett p/e-tal på 35 gånger baserat på 2021-års estimat, noterar SEB att värderingen må vara utmanande, ”men i relation till snabbväxande techkollegor och amerikanska spelbolagsutmanare, samt med starka vinstutsikter, är den fortfarande lockande”. Noterbart är att SEB:s riktkurs om 1.100 kr motsvarar ett p/e-tal på 44 gånger innevarande års resultatestimat.

DNB Markets stämmer in i fråga om bolagets värdering och konstaterar att inget av jämförelsebolagen med samma eller högre värderingar kan matcha Evolutions lönsamma tillväxt.

Uppsidan från nuvarande nivåer motiveras, som så många gånger förr, av den fortsatta strukturella tillväxten av marknaden för livekasino som fortsätter att eldas på av coronanedstängningar, den skalbara affärsmodellen och tillväxten i USA.

Net Ent en ”potential”

Även konsolideringen av förvärvade Net Ent lyfts fram av de båda analyshusen som en potential.

”Enligt oss var förvärvet av Net Ent inte en nödvändighet givet den starka organiska tillväxtbanan för Evolution, men det är en möjlighet som befäster Evolutions position i USA och ökar den möjliga marknaden med slotprodukter”, skriver SEB.

I dag är Net Ents marginaler lägre än Evolutions och kommer i ett första skede att tynga det sammanslagna bolagets marginal. Men SEB räknar med att Net Ents marginal på ebitda-nivå kan lyftas till samma nivå som gruppens vid cirka 70 procent genom nedstängningen av Net Ents livekasino-verksamhet och centrala kostnadsbesparingar.

Asiatisk exponering ”orosmoment”

”Frågan i dag är hur Evolution kommer att försöka dra fördel av Net Ent-förvärvet och på vilket sätt de kommer att skapa ‘materiella intäktssynergier’, vilket lyftes fram som det huvudsakliga motivet för förvärvet när det presenterades förra sommaren”, skriver DNB.

Bland riskerna för bolaget pekar båda bankerna på ökande konkurrens om inträdesbarriärerna sänks för att starta livekasinoverksamhet. Även den förhållandevis stora exponeringen mot den oreglerade asiatiska marknaden framhålls som ett regulatoriskt orosmoment.

På torsdagsförmiddagen gjordes avsluten i Evolutions aktien i området kring 890 kr efter en uppgång på cirka 3,5 procent. Med SEB:s riktkurs på 1.100 finns det således en uppsida kvar på 25 procent, medan DNB:s något mer försiktiga riktkurs om 990 kr ger en uppsida på drygt 10 procent.