Elpriset Räkna med fortsatt höga elpriser en bra bit framöver. Enda räddningen står till en riktigt blöt sommar, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på elhandelsbolaget Bixia.

Elräkningen lär bli en fortsatt trist historia för de flesta svenskar.

Maj var den fjärde dyraste månaden som hittills har uppmätts på elbörsen Nordpool.

Boende i södra Sverige fick då betala 1,39 kr per kilowattimme för sin el. Det var ändå billigt jämfört med toppnivåerna i december då priset i samma elområde låg på 1,87 kr per kilowattimme.

– Tittar vi på terminspriserna ett halvår framåt så kommer vi att ha höga elpriser. Det hade vi redan förra hösten och det höga prisläget lär bestå. Anledningen till det är att energipriserna internationellt sett är väldigt höga, säger Johan Sigvardsson.

Industriell efterfrågan pressade upp priserna

Terminspriset för det fjärde kvartalet för elområde 3 ligger i dag på 1,25 kr. Priset för elområde 4, södra Sverige, ligger 50 öre högre.

Enligt Johan Sigvardsson började energipriserna att stiga redan för något år sedan som ett resultat av den ökade efterfrågan från industrin som uppstod när pandemin mattades av.

– När det började lugna sig lite i vintras så bröt kriget i Ukraina ut. Sedan dess har priserna åter börjat takta upp då världen återigen har hamnat i ett läge där man är osäker på hur energisituationen ska lösa sig, säger han.

– Nu ligger det en hel del sanktioner som träder i kraft under hösten.

Vad talar för att priserna kommer att ligga kvar på höga nivåer under resten av året?

– Det mesta skulle jag vilja säga. Så länge bränslepriserna inte går ner så får vi höga elpriser i Norden. Det som skulle kunna förändra situationen är om vi får en riktigt lågtrycksbetonad sommar med ordentligt med regn. Det skulle kunna dämpa priserna framför allt när vi kommer in i det fjärde kvartalet, säger Johan Sigvardsson.

På vilket sätt påverkar mycket regn elpriserna?

– Cirka 55 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Är det torrt är det andra kraftslag som behöver produceras, har vi ett överskott i vattenmagasinen så pressar det priserna ganska mycket. 2020 var ett sådant år och då hade vi de lägsta elpriserna någonsin, säger han.

Den absolut viktigaste faktorn till om vi ska få lägre elpriser är dock om bränslepriserna sjunker, menar Johan Sigvardsson.

Ser du någon möjlighet till det?

– Vi skulle se en lättnad i priserna om kriget skulle ta slut. Sedan tror jag inte att utbudssituationen är löst och att vi återgår till den situation vi hade tidigare med Ryssland bara för att kriget tar slut.

Vad kan man då göra som vanligt konsument för att få ner elnotan?

– Själva elpriset är svårt att göra någonting åt. Det man kan göra är att försöka få ner sin förbrukning genom olika energibesparande åtgärder, som att installera en luftvärmepump.