Elpriset Elprischocken är över för den här gången. Fyra dagar i rad har elpriset i hela Sverige legat under 50 öre per kilowattimme (kWh), enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. Även terminerna inför nästa vinter inger nytt hopp för landets elkonsumenter.

Vintern har inte blivit så extrem prismässigt som marknaden förväntade sig.

I december i fjol fick oron för en kall vinter, med eventuell brist på gas, förväntningarna på vårens elpriser att skjuta i höjden. Förutsättningarna har dock förändrats rejält sedan dess och terminspriset (det förväntade framtida elpriset) för april-juni har sjunkit med över två kronor sedan december.

Nu väntas vårens elpris ligga på omkring 63 öre per kWh i snitt.

− I sommar förväntas elpriset sjunka ytterligare till 50 öre, berättar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Det är främst vädrets makter som stått på elkonsumenternas sida den senaste tiden.

− Elprischocken ser ut att vara över för denna gång. Det ovanligt milda vädret i Europa där många dragit ner på gaskonsumtionen har gett helt nya förutsättningar. Det har aldrig varit så mycket gas i lagren som det är just nu i Europa, vilket har fått gaspriserna att falla till den lägsta nivån på 1,5 år. Allt detta påverkar de svenska elpriserna nedåt i vår, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

− Den påfyllnadssäsong med gas inför nästa vinter som börjar nu blir därför väldigt mycket enklare att hantera. Det blir inga problem för Europa att fylla på lagren inför nästa vinter. Det var det man var rädd för när nu de ryska leveranserna är minimala, säger han.

Även den hydrologiska balansen, som är starkt pådrivande för priserna i Norden, har stärkts under vintern tack vare riklig nederbörd. Nya stora flöden väntas dessutom till vattenmagasinen nu när snösmältningen kommer i gång snart, vilket också bidrar till att dämpa vårens elpriser.

Det milda vädret och de bittra erfarenheterna från elpristopparna i december i fjol har fått Sveriges elkonsumenter att dra ned på förbrukningen.

− Det som förvånar mig är att svenskarna fortsätter att spara el tros att priserna har kommit ned, säger Johan Sigvardsson.

Detta sammantaget har helt förändrat förutsättningarna inför nästa vintersäsong på elmarknaden, förklarar Johan Sigvardsson.

− Förväntansbilden inför nästkommande vinter har kommit ned ordentligt. Inför det första kvartalet 2024 ligger priset på 1 kr per kWh, vilket är en halvering jämfört med priset för bara tre månader sedan.

Blåser du helt faran över?

− Inte helt och hållet. Det är fortfarande mycket som kan hända innan nästa vinter är här. Förra sommaren hade vi ju till exempel en värmebölja som hade mycket negativ effekt på både vatten- och vindkraften, samtidigt som den franska kärnkraften hade sitt sämsta produktionsår sedan 80-talet. Men det är inte sannolikt att vi får uppleva en sådan period som vi hade i fjol, säger Johan Sigvardsson.