Börs Det finns flera indikatorer som tyder på att marknaden ännu inte bottnat. Det menar Bank of Americas analytiker Savita Subramanian som bland annat hänvisar till ”The Rule of 20”.

Enligt en analys från Subramanian, som Marketwatch tagit del av, så är bara 30 procent av de indikatorer som krävs för att kunna fastställa en botten som just nu är uppfyllda. Normalt bör det ligga på en nivå runt 80 procent innan man kan blåsa faran över, skriver Marketwatch.

Subramanian tar särskilt upp indikatorn ”The Rule of 20”. Det är en regel som tar hänsyn både till värderingarna och inflationen. Mer exakt så bygger den på att P/E-talet plus inflationen ska vara omkring 20 för en marknad i balans. Är summan under 20 så är börsen undervärderad och är den över 20 så är den övervärderad.

Men just nu ligger marknadens P/E-tal på 20 samtidigt som inflationen ligger på 8,5 procent. Summan blir då 28,5 vilket indikerar att marknaden fortfarande är övervärderad.

”Bortsett från om inflationen skulle falla till 0 procent eller S&P 500 faller till nivån 2500 (42 procent lägre än i dag, reds anm) så skulle det krävas en vinsttillväxt på 50 procent för att få ner ”The Rule of 20” till en balanserad nivå. Samtidigt ligger konsensus på en vinsstillväxt på 8 procent nästa år vilket vi tycker är väl optimistiskt”, skriver Subramanian.