Analys Bilsäkerhetsföretaget Veoneer går nu in i en period präglad av stark tillväxt och genomgår samtidigt en omställning till positivt kassaflöde. Det skriver SEB och Pareto i separata analyser efter att Veoneer på onsdagen kommit med bokslut, som visade på organisk försäljningstillväxt för första gången någonsin i bolagets historia.

SEB, som höjt riktkursen till 295 kr (257) med upprepad köprekommendation för Veoneer menar på att övergången till ett positiv kassaflöde för bilsäkerhetsföretaget innebär en minskad risk för ytterligare kapitalanskaffning framöver.

”Fokus är nu på en potentiell första order från partnerskapet med Qualcomm. Det kan tänkas hända i mitten av 2021”, skriver SEB.

SEB, likt Pareto, pekar även på att Veoneers nya prognoser bekräftar bolagets potentiella framtida utveckling på ett bra sätt. Veoneer guidar för en organisk tillväxt om över 25 procent under 2021.

Pareto har skruvat upp riktkursen för bilsäkerhetsföreget till 335 kr (285) och upprepar köprekommendation.

”Veoneers rapport visade på en återgång till organisk tillväxt. Enligt vår bedömning står nu Veoneers aktie inför en revolution”, skriver Pareto, och pekar på att risken har mildrats för Veoneer i samband med de nya guidningar som skeppats ut.

Kepler Cheuvreux upprepar sin rekommendationen minska för Veoneer men höjer riktkursen till 19 dollar (15). Omräknat till svenska kr motsvarar den nya riktkursen en nivå på cirka 160 kr.

I den inledande handeln på torsdagen steg Veoneers svenska depåbevis 2,7 procent till 246,80 kr.