Notering Analytikerna på de banker som är inkopplade i Volvo Cars noteringsprocess värderar bolaget till i genomsnitt 254 miljarder kronor uppger en källa med insyn i Volvo Cars noteringsprocess för Nyhetsbyrån Direkt. Medianvärderingen bland analytikerna uppges vara 243 miljarder kronor.

”Värderingarna skiljer sig åt, bland annat beroende på hur ägandet i Polestar, Lynk & Co och Zenseact värderas. Sammantaget uppgår den genomsnittliga värderingen till 254 miljarder kronor”, uppger källan.

Det har spekulerats friskt i vad värderingen på Volvo Cars ska landa på i den planerade noteringen på Stockholmsbörsen. Så sent som på tisdagen publicerade Svenska Dagbladet en artikel där uppgifter till tidningen gjorde gällande att värderingen spretade mellan 70 och 240 miljarder kronor bland analytikerna hos de involverade bankerna.

I samband med noteringen som väntas äga rum innan årets slut gör bolaget en emission som väntas inbringa 25 miljarder kronor. Potentiellt genomförs också en delförsäljning av aktier av huvudägarna.