Aktie Analytiker lutar åt att Philip Morris bud på Swedish Match inte kommer att locka fram andra spekulanter. Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av några analyser där kommentarerna spänner mellan att sannolikheten för ett motbud är låg och att budprislappen är för billig.

Handelsbanken Capital Markets noterar att Swedish Match största ägare Capital Group, med drygt 10 procent av aktierna, dessutom är Philip Morris största ägare. Detta faktum, menar banken, talar för att Capital Group inte har något incitament att driva på för ett högre budpris eftersom Capitals andel i Philip Morris är rejält mycket större än innehavet i Swedish Match.

”Vår grundinställning är att det här budet är så pass bra som det kan bli”, skriver banken.

Vad gäller andra eventuella budgivare pekar Handelsbanken på att Philip Morris köp av Swedish Match visserligen skulle få negativa konsekvenser för både Altria och British American Tobacco, men att dessa bolag inte alls kan räkna hem samma synergier vid eventuellt konkurrerande bud.

Även Carnegie för ett resonemang kring de olika större bolagen i sektorn och nämner här Imperial Tobacco och British American Tobacco som potentiella rivaliserande budgivare.

”Båda har redan betydande exponering mot snus- och nikotinportioner samt amerikanska cigarrer, vilket tillsammans med potentiella regulatoriska frågor borde minska deras vilja att lägga ett bud”, skriver Carnegie.

Investmentbanken pekar även på Japan Tobacco som i dag har en begränsad exponering mot nikotinportioner, samlingsnamnet för den kategori där Swedish Match verkar med bland annat sitt Zyn. Japan Tobaccos marknadsvärde skiljer sig dock inte så mycket från Swedish Match, vilket kan göra en betydande budpremie svår att motivera, resonerar Carnegie.

”Vi tror att sannolikheten för ett motbud är låg, vilket tyder på att affären borde vara mer eller mindre klar”, skriver Carnegie.

SEB Equities berör inte direkt sannolikheten för ett eventuellt motbud utan riktar in sig på själva prislappen.

”Vi tycker att budpriset på 106 kronor är för lågt för ett bolag som genererar en årlig tillväxt i rörelseresultatet på runt 10 procent, har ett begränsat kapitalbehov och fantastiska utsikter”, skriver SEB.