BNP Sveriges BNP sjönk mer än väntat under det första kvartalet. Tittar man under ytan finns dock förmildrade omständigheter i form av upprevideringar av tidigare år och en stark import, påpekar analytiker, som samtidigt ser svaga utsikter framöver.

”Hela förklaringen till att BNP blev svagare än väntat är en stark import och upprevideringar av 2021. Det var inte så hemskt som det först såg ut, det är ingen kallduschkänsla, men det var ju ingen kul siffra. Privatkonsumtionen sjönk och investeringarna var ned” säger Länsförsäkringarnas makroekonom Anders Nordberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Sveriges BNP sjönk med 0,8 procent under det första kvartalet. Det var klart svagare än nedgången om 0,4 procent i den snabberäknade BNP-indikatorn, vilket också var analytikernas förväntningar i Infronts enkät. I årstakt växte BNP med 3,0 procent.

BNP reviderades dock upp för både 2020 och 2021, vilket gör att BNP-nivån ändå var högre än vad den var i BNP-indikatorn, påpekar Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar. BNP-nedgången för pandemiåret 2020 är nu endast 2,2 procent, och även 2021 reviderades upp, vilket gör att BNP under det första kvartalet sjönk från en högre nivå.

Länsförsäkringars Anders Nordberg påpekar dessutom alltså att en stark import var ett sänke för nettoexporten, som tyngde BNP-utvecklingen under det första kvartalet.

”Det är lite förvånande att importen är så stark. Man kan ju också vända på det och säga att det är ett styrketecken att svenskarna har råd att köpa så mycket från utlandet trots en svag krona och hög inflation”, säger han.

Samtidigt tillägger han att det som oroar snarare är utsikterna än BNP-nedgången i början av 2022.

”Den stora knäckfrågan är vad hushållen gör framöver. Kan de hålla uppe konsumtionen, eller kommer konsumentförtroende och bostadspriserna att tynga ännu mer? Samtidigt ser det svagt ut i omvärlden och om hushållen deppar finns inte så mycket hjälp att hämta där. Man kan inte heller vänta sig att den ekonomiska politiken hjälper till, det är inte nog illa för att finanspolitiken ska dra på med stora stödpaket, och Riksbanken har inflationen på första, andra och tredje plats”, säger Anders Nordberg.

Även Nordeas Torbjörn Isaksson menar att BNP-nedgången inte var så oroande, då den kan förklaras av tidigare upprevideringar, fortsatta pandemirestriktioner och problem med insatsvaror. Nordea tror också att BNP kan utvecklas hyfsat väl nu under det andra kvartalet, vilket indikeras av en mycket stark arbetsmarknad.

”Men längre fram tror vi att BNP-tillväxten gradvis kommer att tappa fart och så småningom stagnera”, skriver han.