Analys Med Storytels förhandsbesked för det första kvartalet hamnade fokus vid rapportsläppet på prognoserna. Bolaget är baktungt och behöver leverera en stark tillväxt under det andra halvåret för att nå sina helårsmål, något som analytiker som uttalat sig på måndagen tror att bolaget kommer att klara av. Det framgår av två analyser från Kepler Cheuvreux och DNB Markets som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Båda analyshusen behåller sina köprekommendationer. DNB behåller även riktkurs medan Kepler Cheuvreux justerar ned riktkursen marginellt till 285 kronor (290).

För att nå sina helårsmål behöver bolaget ha en avsevärt högre tillväxt av såväl nya kunder som streamingintäkter under det andra halvåret 2021 jämfört med det första halvåret.

DNB och Kepler Cheuvreux räknar dock med att bolaget kommer att pricka den baktunga helårsprognosen. DNB pekar bland annat på flexibla prenumerationer anpassade för de lokala marknadernas förutsättningar och selektiva prisökningar som drivkrafter för kundtillväxten.

Kepler Cheuvreux menar samtidigt att prognosen för det andra kvartalet var lite av en besvikelse, men påpekar precis som kollegorna på DNB att helårsmålen upprepas.

”Sammantaget är vi positiva till Storytel. Företaget har en bra tillväxtpotential, en potential som stärks av nyemissionen. Kapitalanskaffningen ger möjligheter till att påskynda tillväxten ytterligare”, skriver Kepler Cheuvreux som justerar upp riktkursen något med hänvisning till nyemissionen om närmare 1,2 miljarder kronor som gjordes i mars.

Rapportdagen slutade med en uppgång på en tiondels procent och på måndagen efter en halvtimmes handel hade ytterligare 1,4 procent adderats och kursen var då drygt 200 kronor.

Aktien har dock haft en småtrist kursutveckling med en uppgång på i sammanhanget modesta 3 procent sett till rullande tolv månader, jämfört med börsen som i sin helhet under samma period är upp 50 procent. Hittills i år har aktien backat drygt 25 procent.

DNB konstaterar att streamingsektorn varit ”dead money” det senaste året på grund av oro för kundtillväxt, konkurrens och övergripande låg synlighet, men:

”Eftersom Storytel har fler verktyg (genom nya prenumerationsplaner) att ytterligare lokalisera produktens passform noterar vi en sund marknadsandel och vinster i vår egen appstudie”, skriver DNB.