Råvaror Råvarupriserna har fallit tillbaka efter en brant uppgång under inledningen på året. Men nu spår ett par profilerade storbanker att ett nytt råvarurally står för dörren. Det rapporterar amerikanska CNBC. 

UBS:s råvaruindex, CMCI, är trots en nedåtrekyl på 10 procent från toppnoteringen i början på juni upp 16 procent hittills i år. Storbankens analysavdelning skriver i en färsk kommentar att nedgången beror på att marknaden skiftat sin uppmärksamhet mot de försämrade utsikterna för den globala tillväxten, rapporterar den amerikanska finanskanalen CNBC

Men utbudsbegränsningarna, som låg bakom den breda prisuppgången på råvaror under första halvåret, är fortfarande inte lösta, understryker UBS:s analysteam, som leds av investeringschefen Mark Haefele. 

UBS:s analytiker bedömer vidare att världsekonomin kommer att  “mjuklanda” och undvika att gå in en djup recession. Samtidigt ser storbankens analytiker “positiva efterfrågetrender”, vilket tillsammans med utbudsproblematiken talar för nya prisuppgångar på råvaror. 

– Tillgången på råvaror är överlag begränsad efter flera år av underinvesteringar – lagernivåerna är låga inom flera sektorer – och på grund av väderrelaterade och geopolitiska faktorer, uppger Mark Haefele på UBS till CNBC. 

Storbanken förväntar sig en avkastning på mellan 15 och 20 procent från råvaror under den kommande sex- till tolvmånadersperioden. 

Investmentbanken Goldman Sachs gör en liknande bedömning, rapporterar CNBC. Den profilerade Wall Street-bankens analytiker spår att S&P:s råvaruindex, GSCI, kommer att rusa drygt 23 procent innan årsskiftet.