ECB En klar majoritet av bedömarna i Reuters enkät spår att ECB höjer räntan med 50 punkter vid mötet den 15 december.

45 av 62 spår att depositräntan höjs med 50 punkter till 2,00 procent, medan 14 ser en höjning med 75 punkter, som varit storleken på höjningen vid de senaste två mötena. Bra tre spår en höjning med 25 punkter.

Chefekonom Philip Lane sade på måndagen att de ska fortsätta höja för att bekämpa en ihärdigt hög inflation, men öppnar för en sänkt takt.

Även andra ledamöter har talat om en möjligt dämpad takt, medan till exempel Robert Holzmann flaggat för behovet att höja med 75 punkter igen, så som läget bedöms just nu.

Bedömarna ser samtidigt en ny räntehöjning första kvartalet och att toppen för depositräntan kan ligga på 2,50 procent.