Inflation Den svenska inflationen väntas ha stigit ytterligare i maj, där ett brett pristryck kan öka förväntningarna om snabbare räntehöjningar från Riksbanken. KPIF-inflationen steg till 6,4 procent i april, från 6,1 procent i mars, och väntas nu fortsätta klättra till 7,0 procent i maj, enligt Infronts analytikerenkät.

Den underliggande inflationen, KPIF-inflationen exklusive energi (KPIFXE), väntas också fortsätta stiga, till 5,1 procent från 4,5 procent i april.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten i slutet av i april, är en KPIF-inflation på 6,3 procent i maj och en KPIFXE-inflation på 4,8 procent.

SEB tror att KPIF-inflationen stiger till 7,1 procent och ser ett förnyat uppåttryck i energipriserna.

Energipriserna ökade kraftigt efter den ryska invasionen av Ukraina men sjönk tillbaka under april, främst för el. Efter nya restriktioner för import av rysk olja i EU men även då Ryssland stängt av vissa länder från gasflödet, så har priserna stigit betydligt igen.

”Svenska elpriser följer de europeiska uppåt och den tidigare nedgången under sommaren som tidigare indikerats i terminerna har nästan helt försvunnit. Terminerna visar nu på att priserna kommer att öka under hösten och vintern innan de sjunker betydligt under nästa vår”, skriver SEB.

Trots en kraftig sänkning av bensinskatten så innebär stigande priser på olja och raffinerade produkter att bränslepriserna kommer att vara oförändrade i maj och stiga 9 procent i juni. Nedgångar i oljepriset framöver kan motverkas av att skattesänkningen försvinner i höst.

”Både nedgångarna i terminerna och normaliseringen av skatterna är mycket osäkra. Högre energipriser indikerar att KPIF-inflationen kommer förbli över 7 procent under det mesta av året”, skriver SEB.

SEB har samtidigt dragit upp sin prognos för KPIF exklusive energi, KPIFXE. Ännu ett starkt utfall för PPI vad gäller livsmedelspriserna är det viktigaste skälet.

Varor i KPI har accelererat mer än vad som indikerats av producentpriserna. Fortsatt höga internationella priser och riskerna för nya störningar i produktionen och transporterna på grund av covidläget i Kina tillsammans med kriget i Ukraina pekar mot mer prisuppgångar framöver.

”Internationella priser på livsmedel och andra varor förblir en uppåtrisk för våra inflationsutsikter”, skriver SEB.

Swedbank tror att KPIF-inflationen stiger till 7,0 procent i maj, den högsta inflationstakten sedan 1991, medan KPIFXE-inflationen väntas stiga till 5,2 procent. Det mesta tyder på att även maj månad präglades av breda prisökningar i konsumentledet, med lite extra stöd från en svag krona och fler prishöjningar i tjänstesektorn.

Prognosen innebär att gapet ner till Riksbankens inflationsprognos, som underskattade inflationstakten i april, vidgas. Riksbanken ligger 0,4 procentenheter lägre för KPIFXE än Swedbanks estimat. Dessutom har energipriserna utvecklats starkare än vad som förutspåddes i Riksbankens penningpolitiska rapport vilket ger ett större prognosfel för KPIF-inflationen, nästan 0,7 procentenheter.

”Vår bedömning av inflationsutsikterna under det kommande året ligger närmare Riksbankens alternativscenario från den penningpolitiska rapporten, och till och med högre än densamma under det andra kvartalet. I ett sådant scenario med varaktigt högre inflationstal krävs snabbare och mer framtunga räntehöjningar, menade Riksbanken då”, skriver Swedbank.

Inflationssiffrorna från SCB offentliggörs på tisdag klockan 08:00.