Riksbanken Inflationen i Sverige steg betydligt mer än väntat i augusti, såväl inklusive som exklusive energi, och även om KPIF-inflationen exklusive energi ännu ligger en bra bit under målet kan Riksbanken nu behöva börja tänka på när, och hur, den kommer att påbörja en exit för den extraordinärt expansiva penningpolitiken. Det framgår av ett par analytikerkommentarer efter att SCB rapporterat om en oväntat hög augustiinflation.

KPIF-inflationen steg till 2,4 procent i augusti från 1,7 procent i juli. Det var klart över de 2,0 procent som bankekonomer hade väntat enligt Infronts enkät och långt över de 1,4 procent som Riksbanken hade räknat med i prognosen i juli.

KPIF-inflationen exklusive energi steg samtidigt till 1,4 procent, från 0,4 procent i juli. Här pekade såväl konsensusprognosen som Riksbankens prognos mot 1,0 procent.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, konstaterar i ett kundbrev att utfallet var klart över både bankens och Riksbankens prognos. Han ser flera överraskande höga utfall i detaljerna, och priserna för såväl varor som tjänster kom in högre än väntat.

Nordea räknar också med att KPIF-inflationen kommer att fortsätta att stiga även efter det höga augustiutfallet, inte minst beroende på fortsatt stigande energipriser.

”Tillsammans med den starka ekonomin understryker detta att botten för räntorna ligger bakom oss och ett en ‘exit’ för Riksbankens extraordinära åtgärder kan komma tidigare än vad som generellt väntas”, skriver Torbjörn Isaksson.

Swedbank-ekonomerna Catherine Danin och Carl Nilsson ser också flera varu- och tjänstegrupper där prisökningarna var oväntat höga i augusti. Priser på kläder och skor var visserligen något lägre än de väntat, men där kan högre priser väntas kommande månader.

Swedbank noterar också att elpriserna åter steg kraftigt i augusti och de låg bakom 0,62 procentenheter av KPIF-inflationen. Elpriserna har också fortsatt upp efter augusti vilket sätter ytterligare uppåttryck på KPIF-inflationen.

Riksbanken bortser normalt från fluktuerande energipriser vid penningpolitiska beslut men Swedbanksekonomerna tror att Riksbanken med tiden kan behöva lägga större vikt vid dessa, i synnerhet om prisökningarna blir bestående.

”Det kommer att bli stora revideringar i Riksbankens prognoser. Sannolikheten för räntebanan kommer att höjas i bortre änden nästa vecka har ökat efter detta utfall”, skriver Danin/Nilsson.

Riksbankens nästa penningpolitiska möte hålls måndagen den 20 september. Räntebesked och penningpolitisk rapport publiceras dagen efter.