Aktie Sobi meddelande på fredagseftermiddagen att fas 3-studien med avatrombopag, hos cancerpatienter med solida tumörer och så kallad CIT, inte nådde det kombinerade primära effektmåttet. Carnegie betecknar i en första snabbkommentar fredagens besked från Sobi som "dåliga nyheter".

”Vi hade 4 miljarder kr i toppförsäljning, och detta var 50 procent av det estimatet”, skriver Carnegie om avatrombopag i en kommentar som gått ut till bankens kunder.

Aktien, som de senaste dagarna verkar ha drivits upp av nygamla uppköpsrykten, föll från nivåer om en bit över 230 kr till 180-190 kr efter beskedet.

”Andra misslyckandet på kort tid”

Carnegie menar i snabbkommentaren, med hänvisning till bankens läkemedelsanalytiker Erik Hultgård, att aktien bör gå ned än mer, gissningsvis till 160 kr.

I kommentaren påminns om det var förväntat att Sobi skulle ha höga marginaler för produkten som nu inte ser ut att förverkligas. Carnegie konstaterar även att dagens besked utgör ett andra misslyckande på utvecklingssidan på kort tid.

”Rättvist kursfall”

ABG:s läkemedelsanalytiker Viktor Sundberg menar att kursfallet är rättvist. I hans kalkylark var hela Doptelet, som avatrombopag även kallas, värt cirka 30 kr per aktie, varav CIT är en del av det värdet.

”Däremot börjar nog investerare ifrågasätta hela förvärvsstrategin för Sobi vilket gör att sentimentet kring aktien kan försvagas om vi blickar framåt. Sobi har ju gått från en story kring hemofili och ökad konkurrens där mot att bli en pipeline-story med förvärvade tillgångar och nu börjar den storyn bli mer ifrågasatt”, skriver ABG:s analytiker.