Aktie Bilsäkerhetsbolaget Autolivs återköpsprogram om upp till 1,5 miljarder dollar samt de uppdaterade långsiktiga målen torde falla i god jord hos marknaden.

Den bilden ger två bevakande analytiker av Autoliv till Nyhetsbyrån Direkt efter att bilsäkerhetsbolaget meddelat om uppdaterade långsiktiga mål under tisdagsmorgonen inför kapitalmarknadsdagen som hålls under eftermiddagen.

Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engellau resonerar att marknaden tidigare gått och väntat på ett nytt återköpsprogram från Autoliv, men han ser ändå beskedet som positivt.

”Autoliv har haft en historik av att köpa tillbaka mycket aktier i tidigare program. Bolaget har den senaste tiden börjat bygga upp en starkare balansräkning i takt med en minskande skuldsättningsgrad och då har aktörer från flera olika håll indikerat att Autoliv bör titta på återköp igen”, säger Hampus Engellau.

Det har funnits ett visst tryck från bland annat huvudägarna om lanseringen av återköpsprogram. Därför är det inte helt oväntat att det nu lanseras, resonerar Handelsbankens analytiker.

Hampus Engellau anser att storleken på programmet, om 1,5 miljarder dollar över tre år, är rimlig.

”Det kan också nämnas att Autoliv är inne i en tillväxtfas och bolaget investerar också i den operativa verksamheten för produktiviteten. Det kommer krävas en del produktutveckling framöver och det föreligger ytterligare utmaningar kring hur man ska skydda passagerare i bilen givet automatiserade funktionerna”, uppger Handelsbankenanalytikern.

Autoliv har infört ett nytt mål om att ha en organisk försäljningstillväxt om 4-6 procent per år över tid. Samtidigt justerar bolaget ned prognosen om att växa organiskt till numera cirka 4 procentenheter mer än den genomsnittliga tillväxten för fordonsproduktion per år, vilket är en viss minskning från tidigare guidat intervall om en ökning på 4-5 procentenheter.

”Jag tycker inte man ska se det som en lägre ambitionsnivå från Autoliv, utan det har nog snarare att göra med att bilproduktionsprognoserna förändrats lite grann sedan målet ursprungligen sattes 2019”, säger Hampus Engellau.

Prognosen om att uppnå en justerad rörelsemarginal om 12 procent mellan åren 2022-2024 upprepas av Autoliv.

Magnus Behm, analytiker på Pareto, ser Autolivs uppdaterade mål som i stort sett en bekräftelse på tidigare mål. Det bidrar sammantaget till en positiv bild av förutsättningarna för Autoliv.

”Viktigt är bolagets mål om att växa 4 procent organiskt mer än fordonsproduktionen mellan åren 2022-2024. Här är det viktigt att komma ihåg att vi är av bedömningen om en fordonsproduktion som kommer stiga med cirka 10 procent per år mellan 2022-2023, vilket ger en försäljningstillväxt på uppåt 15 procent per år”, resonerar Magnus Behm.

Paretoanalytikern anser att Autolivs ambition om att automatisera produktionsledet ytterligare kommer att vara en nyckelfaktor för att uppnå bilsäkerhetsbolagets mål om en justerad ebit-marginal om 13 procent på lång sikt.

Magnus Behm ser återköpsprogrammet som marginellt positivt.

Omkring lunchtid på tisdagen toppade Autoliv-aktien storbolagsindexet OMXS30 med ett avancemang om 4,6 procent.

Autolivs kapitalmarknadsdag inleds klockan 14.00 på tisdagen.